Til hovedinnhold

Må påse at brudd på lønns– og arbeidsvilkår rettes opp

Kommunerevisjonen har bl.a. undersøkt om Helseetaten i Oslo kommune har kontrollert og fulgt opp arbeidsforhold hos private leverandører av hjemmetjenester.

15.08.2016 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 15.08.2016

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?