Til hovedinnhold

Samspillkonferansen 2016

(Foto: Kari-Sofie Jenssen, Fagforbundet)

Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer for tiende gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Tromsø 7. og 8. november, og målgruppa er helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleiere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

29.08.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 08.04.2021

Hovedfokus på konferansen er samspill mellom yrkesgruppene, parallelt med at  vi er oppmerksomme på særegenheter.

Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle tema:

  • Ledelse av ulike profesjoner
  • Dokumentasjon av helsehjelp
  • Velferdsteknologi
  • Møte med pasienter og familier i smertefulle kriser
  • Kreftkoordinator

I tillegg vil det være avslutningsforedrag begge dager og nytt fra organisasjonsenheten

Fagakademiet er tilbake som medarrangør.

Du kan søke om Fagforbundets stipend til denne konferansen.

Se program

Meld deg på Samspillkonferansen 2016!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?