Til hovedinnhold

Vi er "rett person på rett plass"!

Faggruppa for helsesekretærer var samlet på Gardermoen. Visepresident i Dnlf Jon Helle's uttalelse om at det ikke er fornuftig at leger bruker tid på sekretæroppgaver ønskes velkommen.

12.09.2016 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 06.11.2020

Vi forventer nå at legeforeningen følger opp med konkrete forslag til hvordan vi kan gå videre for å få en riktigere arbeidsfordeling. Det ingen ting som nå står i veien for å finne gode løsninger. Anne-Kari Bratten direktør i Spekter gir sin fulle støtte og uttaler til Dagens Næringsliv at det bør være helsesekretærer og annet administrativt personell som utfører det merkantile arbeidet i sykehusene. Faggruppa for helsesekretærer vil nå ta grep for å følge opp arbeidet.

Faggruppa drøftet utfordringene for helsesekretærfaget og er bekymret for den lave rekrutteringen til faget i mange fylker. Vi skulle ønske at arbeidsgiverne, i dette tilfelle helseforetakene, er mere aktive i rekrutteringsarbeidet til faget.

I nærmeste framtid vil det bli sendt ut en henvendelse til alle helsesekretærer i Fagforbundet. Det er et ønske fra faggruppa å få en tilbakemelding på hva medlemmene ønsker at faggruppa skal ta tak i. Som kjent er det den som har skoen på som vet hvor det trykker.

Av de mål som faggruppa mener peker seg ut er å styrke helsesekretærens status. I dag får ikke yrkesgruppa fullt ut bruke den kompetansen de innehar. Videre er det et mål å styrke rekrutteringen til faget. Et virkemiddel her er å ta kontakt med rådgiverne på skolene med informasjon om helsesekretærfaget .

Det skal nå foretas en revisjon av fagplanen i helseadministrasjon. Siv Kristin Korsvik fra faggruppa vil delta i arbeidet i fagplangruppa. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?