Til hovedinnhold

Undersøkelse fra Actis for hjemmetjenesten

(Foto: Shutterstock)

Jobber du med eldre i hjemmetjenesten, og har 5 minutter til å svare på en undersøkelse om eldre og rus?

23.09.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 23.09.2016

Mennesker over 60 år har doblet sitt alkoholinntak i løpet av de siste tiårene. Fysiske ressurser og evne til å fungere påvirkes vesentlig av alkohol- og rusbruk og kan få konsekvenser for alt fra ansattes arbeidsmiljø til forekomst av ulykker blant eldre. Derfor har Skadeforebyggende forum og Actis – rusfeltets samarbeidsorgan laget en spørreundersøkelse for å kartlegge utfordringer med risikobruk av alkohol hos eldre brukere. Formålet er å få mer informasjon om barrierer og behov for støttemateriell fremover. Man kan dele data ned på fylkesnivå, men ikke kommune eller enhet.
 

Seksjon helse og sosial ønsker, på vegne av Actis – rusfeltets samarbeidsorganisasjon, at spørreundersøkelsen  når flest mulig av våre medlemmer i hjemmetjenesten og på sykehjem.

Vi mener dette er en viktig sak å støtte opp om.  Ikke alle eldre er klar over at kroppens evne til å  tåle alkohol endres med alderen. Å få fram data rundt dette, kan derfor være viktig i et folkehelseperspektiv.   I tillegg vil denne undersøkelsen kartlegge i hvilken grad ansatte i eldreomsorgen opplever ubehag og belastninger på jobben, i forbindelse med alvorlig misbruk.

Actis håper å få frem noen tall til 1. oktober som er verdens eldredag.  Selv om tiden er litt knapp, håper vi at flest mulig avFagforbundets medlemmer i eldreomsorgen sender inn svar før 1. oktober.

Undersøkelsen åpnes ved å trykke på lenken:

https://no.surveymonkey.com/r/DDT67TS

 
Svarene går da direkte til vår statistikktjeneste og er anonyme. Hele undersøkelsen tar om lag 5 minutter å besvare.

Målgruppen er ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester som jobber med eldre brukere og pasienter (hjemmehjelpere, hjemmesykepleiere, leger, frisklivssentral og andre).

Spørsmål kan stilles til Renee Høegh-Krohn, epost:  renee@actis.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?