Til hovedinnhold

Norge tømmes for IKT-arbeidsplasser

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Jan Lillehamre)

Fagforbundets landsstyre advarer mot å outsource samfunnsviktig infrastruktur, dette vil gjøre våre sykehus enda mer sårbare ved datafeil, medføre mindre kostnadskontroll og mindre styring på framtidig utvikling av IKT-systemer.

23.09.2016 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre 22. september 2016
Sist oppdatert: 23.09.2016

Norge tømmes for IKT-arbeidsplasser

Helse Sør-Øst (HSØ) har besluttet å konkurranseutsette IKT-infrastruktur til det amerikanske multinasjonale konsernet Hewlett Packard Enterprise (HPE). Avtalen er betydelig, også i internasjonal sammenheng, og er anslått å ha en verdi på 6-7 milliarder kroner. Dette innebærer at grunnmuren innen IKT som drift av servere, nettverk, databaser og telefoni outsources. Landsstyret i Fagforbundet mener det er uklokt å rive ned gode kompetansemiljøer i eget land

Arbeidsplasser som landet trenger

Fagforbundets landsstyre advarer mot å outsource samfunnsviktig infrastruktur, dette vil gjøre våre sykehus enda mer sårbare ved datafeil, medføre mindre kostnadskontroll og mindre styring på framtidig utvikling av IKT-systemer. Disse tjenestene driftes i dag av Sykehuspartner, et offentlig selskap underlagt norsk lovgiving og kontroll. En rapport fra konsulentselskapet Gartner Group konkluderte med at Sykehuspartner er svært kostnadseffektive. Dette er høykompetente arbeidsplasser med en spisskompetanse som Norge trenger i framtida! Fagforbundet mener det er uklokt å rive ned gode fagmiljøer, som vi trenger for å tilpasse oss den nye, teknologiske hverdagen og for å skape nye arbeidsplasser. Vi ser med stor bekymring på at fagkompetansen ikke blir i landet. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen et nytt kompetansemiljø Mange selskaper har erfart at konkurranseutsetting av disse tjenestene blir kostbart over tid. Uforutsette utgifter og transaksjonskostnader er oftest ikke med i beregningene, men viser seg gang på gang å bli betydelige. Fagforbundet mener drift i egen regi er et billigere og tryggere alternativ..

Sensitiv pasientinformasjon kan komme på avveie

Det knytter seg stor usikkerhet til ivaretakelsen av svært sensitive helsedata for nær 3 millioner nordmenn. Fagforbundets landsstyre frykter for at sensitiv pasientinformasjon kan komme på avveie når det åpnes for tilgang fra utlandet til servere der pasientdata og pasientjournaler lagres. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Finanstilsynet har uttrykt bekymring for at sensitive data kan bli utnyttet av ondsinnede aktører når utenlandske selskaper tar over større del av driften. I media har vi kunnet lese om hvordan HPE behandler sine ansatte. Titusener har blitt sagt opp uten sluttvederlag eller tvunget over i vikarbyrå. HPE opplyser selv at strategien er å flytte store deler av arbeidsstokken til lavkostland med utstrakt bruk av underleverandører. Sannsynligheten for at det samme kan skje med IKT-kompetansen i Sykehuspartner er stor.

Klokt å beholde IKT-systemene i offentlig regi

Regjeringen sier dette er en ønsket politikk. Fagforbundets landsstyre mener det er svært alvorlig at Høyreregjeringen tvinger gjennom konkurranseutsetting av samfunnsviktig infrastruktur, flytte IKT-arbeidsplasser ut av landet og svekke datasikkerheten til sensitiv helseinformasjon. I tillegg er stor usikkerhet knyttet til de påståtte besparelsene. Erfaringen fra tidligere IKT prosjekter er at disse er svært komplekse og bestilling fra en ekstern leverandør kan påføre store ekstrakostnader. Fagforbundet mener at av økonomiske og samfunnsmessige hensyn er langt klokere å beholde og utvikle IKT-systemene i offentlig regi.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?