Til hovedinnhold

Vil løfte rettighetene til personer med utviklingshemming

 Raymond Turøy, Fagforbundet er fornøyd med at det ikke ble konflikt i de private sykehjemmene i NHO-området

Raymond Turøy, Fagforbundet er fornøyd med at det ikke ble konflikt i de private sykehjemmene i NHO-området (Foto: Fagforbundet)

Nå har levekårene til personer med utviklingshemming blitt ordentlig utredet. – På tide, mener Fagforbundet.

03.10.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 27.10.2016

Da utredningen På lik linje ble overlevert barne- og likestillingsminister Solveig Horne 3. oktober, er det første gang på flere tiår at et utvalg har jobbet med levekårene til mennesker med utviklingshemming.

– Det er på tide at levekår og rettssikkerhet for personer med utviklingshemming settes på den politiske dagsorden, sier Raymond Turøy, leder av Fagforbundet, Seksjon helse og sosial.

Bra med konkrete tiltak

Fagforbundet har sittet i utvalgets referansegruppe. Mange av forslagene er gode, konkrete tiltak på statlig nivå og i kommunene. En del av dem vil kreve prioriteringer og økonomiske bevilgninger. For eksempel vil et lovpålagt ansvar for kommunene for å sørge for tilrettelagt arbeid, føre til netto økte utgifter, som kommunene må få tilført.

Samfunnet trenger i større grad enn i dag å være et samfunn der personer med utviklingshemming er likestilt og integrert. 

– Det vinner vi på, alle sammen, sier Turøy. 

Her er utvalgets forslag til åtte løft:

  • inkluderende og likeverdig opplæring
  • selvbestemmelse og rettssikkerhet
  • arbeid for alle
  • god helse og omsorg
  • eget hjem
  • kompetanse og kunnskap
  • koordinerte tjenester
  • målrettet styring 

Trenger tverrpolitisk enighet

– Nå må det bli en tverrpolitisk enighet om et reelt løft for personer med utviklingshemming i den videre oppfølgingen av saken, sier Raymond Turøy.

Nå blir forslaget sendt ut på høring. Fagforbundet vil ta nærmere stilling til de ulike forslagene i utredningen i sin høringsuttalelse.

– Vi kommer til å arbeide for at de nødvendige økonomiske bevilgningene kommer på plass, slik at tiltak som styrker utviklingshemmedes levekår, lar seg gjennomføre, understreker Turøy. 

Utvalget har analysert og vurdert hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget har særlig vurdert tiltak på områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, kvalitet i opplæringen, deltakelse i arbeid, god helse og omsorg, og om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv. 

Les mer om rettighetsutvalget hos regjeringen.no

Fakta om ansvarsreformen og oppfølging

Det er 25 år siden ansvarsreformen for utviklingshemmede ble innført. Siden avslutningen av reformperioden for over 20 år siden, har det vært altfor lite oppmerksomhet rettet mot utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet.

Den forrige regjeringen la fram en melding for Stortinget i 2013; Frihet og likeverd.  Meldingen konkluderte med at målene i reformen langt fra var oppnådd. Derfor ble det såkalte Rettighetsutvalget etablert av nåværende regjering. 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?