Til hovedinnhold

Setter søkelys på frivillig omsorg for gamle

Deltakere på dialogseminar i Oslo diskuterer frivillighet i eldreomsorgen.

Deltakere på dialogseminar i Oslo diskuterer frivillighet i eldreomsorgen. (Foto: Fagforbundet)

Hvilke muligheter og utfordringer får vi ved mer frivillig innsats i eldreomsorgen? Deltakerne på Fagforbundets dialogseminar forsøker å finne svar.

02.11.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 03.11.2016

Tankene som tenkes på seminaret i Fagforbundets hovedkontor er med på å definere innholdet i Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017 (Bergen, 25. og 26. april 2017). Frivillighetsperspektivet blir diskutert fra aktuelle synsvinkler – fra det offentlige, fra de frivillige og ikke minst fra de ansatte.

Viktige aktører i debatten var representert på seminaret i tillegg til Fagforbundet – Verdighetssenteret, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Pensjonistforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

- Skal være trygge arbeidsvilkår

Deltakerne er enige i mye. De mener alle at det er et stort potensiale i å bruke frivillige til å aktivisere og gi god omsorg til de gamle. Samtidig er det verdt å merke seg problemstillingene. For Fagforbundet er det avgjørende å sikre at de ansatte blir ivaretatt.

– Vi er opptatt av kvalitet på tjenestene. Det skal være trygge arbeidsvilkår og gode utviklingsmuligheter for de ansatte, sier Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Han understreker at lovpålagte tjenester skal utføres av profesjonelle hjelpere, nemlig de ansatte.

– Frivillige hjelpere gir viktige bidrag til gode omsorgs- og miljøtiltak. Det åpner for et spennende samspill som deltakerne på dagens seminar skal diskutere, sier Turøy.

Han pekte videre på at en rekke avklaringer må på plass. Som blant annet: Hvem har ansvaret for forsikringer? Bør vi be om vandelsattest? Skal vi kreve taushetsplikt?

Trenger flere frivillige

Odd Jordheim, daglig leder ved Verdighetssenteret i Bergen, mener også at det er plass til både profesjonell hjelp og frivillige i eldreomsorgen. Senteret er en viktig aktør i dette arbeidet. Blant annet tilbyr de videreutdanning av frivillighetskoordinatorer som skal lede og organisere innsatsen landet rundt.

Han påpekte at det er vår plikt å gi de gamle en verdig alderdom – og at hjelpepotensialet vokser med eldrebølgen.

– Det finnes mange spreke eldre som ønsker å hjelpe andre gamle, sier Jordheim.

Han fikk støtte fra KS, som oppfordrer kommunene til å utarbeide egen frivillighetspolitikk.

– Vi trenger flere frivillige, og vi har alle et potensiale til å bli frivillige. Mange av oss kommer til å være friske lenge og kan bruke av tiden vår til å hjelpe andre, sier Anne Gamme, konstituert avdelingsdirektør for Helse og velferd i KS.

Ansatteblikket

Nina Simonsen, tillitsvalgt for Fagforbundet i Akershus, jobber på Vestby sykehjem. Hun fortalte at de ansatte på sykehjemmet har gjort seg noen erfaringer med frivillig innsats.

– Det er positivt at de frivillige er med på å øke aktivitetstilbudet for beboerne. Det har gitt et forbedret aktivitetstilbud – og det har gitt de gamle økt livskvalitet. De har blitt friskere og gladere, sier Simonsen.

Hun har sett at det er avgjørende at personalet må være på laget for at det skal fungere. Da ansatte på sykehjemmet har gått fra å være skeptiske til de frivilliges innsats til å ta dem inn i varmen – og se på dem som en ressurs.

– Kommunene sparer ikke penger på å bruke frivillige. Frivillighetsarbeid skal alltid komme på toppen av de ansattes jobb, ikke i stedet for de ansatte, sier hun.

 

Eldreomsorgen trenger frivillig arbeid for å heve kvaliteten (fagbladet.no 3.11.16)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?