Til hovedinnhold

Samspillkonferansen: Venter på velferdsteknologi

- Vi ser at altfor mange helseinstitusjoner legger teknologien i skuffen fordi de ikke har klart å ta teknologien i bruk på en god måte, advarer SINTEF.

08.11.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 08.11.2016

- Slik kan vi ikke ha det, sier Dag Ausen, senior forretningsutvikler i SINTEF IKT.

Han har gjort seg noen erfaringer i arbeidet med å få velferdsteknologien ut i tjenestene. Helse og velferd er et satsingsområde for forskningsstiftelsen og det har det vært i lengre tid. Det handler om å utvikle kunnskap og løsninger som møter samfunnsutfordringene. Det blir flere gamle og for få omsorgshender til å håndtere kronisk syke.

- Det er en utfordring å få ansatte som er vant til å jobbe med gule, røde og hvite lapper over til en annen teknologi, sier han.

Han vil utfordre Helse-Norge til å se flere av de mulighetene som SINTEF har vært med å prøve ut. Den digitale hverdagen på sykehjem og i hjemmetjenesten har gitt redusert hjelpebehov, færre avvik, økt trygghet og sikkerhet, viser tall fra SINTEF.

I andre tilfeller har teknologien gjort det enklere å huske medisiner til rett tid. Mange gamle blir mer fysisk aktive og én av fem får mulighet til å bo hjemme lenger.

- Dette er jo ikke for alle, men teknologien kan være en veldig god løsning for mange, understreker Ausen.

Det er så langt relativt mange typer velferdsteknologi som er tatt i bruk i helsevesenet, som for eksempel sengesensorer, bevegelsessensorer og fallsensorer.

- Den nye teknologien skal gi gamle bedre mulighet til å ta vare på sin egen helse. De skal kunne kjenne seg tryggere, sikrere og mer selvstendige. De skal få hjelp til å huske ting som er vanlig å glemme. Og de skal ikke bare få hjelp, de skal kunne klare å mestre egen hverdag - ta del i eget liv, sier Ausen.

Han mener forskning og kunnskap er avgjørende for å få det til.

- Vi utvikler produkter der det er reelle behov. Vi skal finne ut om det finnes løsninger utover de tradisjonelle metodene, sier han.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?