Til hovedinnhold

Invitasjon til: NASJONAL KONFERANSE FOR ASSISTENTER I BPA-ORDNINGEN

Vi ønsker velkommen til den andre nasjonale konferansen for assistenter i BPA-ordningen.Oslo, onsdag 25. januar 2017

30.11.2016 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 08.04.2021

Konferansen arrangeres av Fagforbundet Seksjon helse og sosial i samabeid med Fagakademiet.

  • Brukerestemme
  • Rettighetsfesting
  • Fag i fokus
  • Plikter og rettigheter
  • Dilemmaer

Program og påmelding finner du her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?