Til hovedinnhold

Fosterforeldre mister omsorgsmuligheter

Fosterforeldre opplever igjen at det blir vanskelig å gi omsorg til sine fosterbarn. Fosterforeldre som blir syke og trenger arbeidsavklaringspenger risikerer å ikke få det siden de samtidig mottar omsorgsgodtgjøring (arbeidsgodtgjøring) fra barnevernet.

22.12.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 22.12.2016

Fagforbundet ser at fosterforeldres manglende rettigheter i arbeidslivet igjen skaper en situasjon som kan gå utover barnet. At dette skjer med fosterforeldres økonomiske situasjon utfordrer prinsipper og formål i barnevernsloven, arbeidsmiljøloven og lov om sosiale tjenester.

Vi vil jobbe for at fosterforeldre får rettigheter slik at de får sosial og økonomisk trygghet som alle arbeidstakere i Norge er forventet å ha.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?