Til hovedinnhold

Sykepleierutdanning gjennom tre-terminsordningen

Logo Eau de Paris

Logo Eau de Paris (Foto: SST)

Fra våren 2017 er det mulig å søke om opptak til sykepleierutdanningen ved HiOA på bakgrunn av fagbrev som helsefagarbeider. Dette er et forsøk og det er avsatt 20 plasser.

16.02.2017 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 16.02.2017

Fagforbundet har i lang tid arbeidet for en såkalt y-vei for helsefagarbeidere til sykepleierutdanning og er svært positive til forsøket. Vi har en god dialog med høgskolen og vil følge med på forsøket i tiden som kommer.

Tre-terminsordningen er ikke lagt opp helt som en “vanlig” y-vei. Det er ekstra undervisning i noen fag og studentene må være forberedt på å studere også i to sommerferier. Dette krever motivasjon og innsats, men vi tror det øker sjansene til å lykkes.

Om opptak

Vi får mange spørsmål fra medlemmer som er interessert i tilbudet og her har vi samlet nyttig informasjon:

Det er ingen bestemte alderskrav, men man må kunne dokumentere følgende:

  • Avlagt og bestått eksamen fra Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfag
  • Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget

I tillegg må man fylle ut et motivasjonsskriv og det vil bli gjennomført intervju i forkant av opptak.

Gode norskkunnskaper er viktig og vil bli vektlagt også i intervjuet.

Forsøket gjelder ikke for personer som er utdannet hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Personer som har tatt fagbrev som praksiskandidater er heller ikke omfattet.

Søknadsfristen er 1. mars 2017

Søk på studiet

Forsøket skal evalueres. På det nåværende tidspunktet planlegges ikke opptak av nye studenter til neste år.

Mer om studiet

Høgskolen skriver på sine hjemmesider om studiet:

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt. Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for pleie og omsorg. Bachelorstudiet består av teoriundervisning og praktiske øvelser i høgskolens lokaler og praksisstudier, hovedsakelig i sykehus og kommunehelsetjenesten i Akershus.

Tre-terminsordningen

Gjennom denne ordningen kan du gjennomføre sykepleierutdanningen på tre år inkludert to sommerterminer. Dette tilsvarer noen ukers sommerkurs i norsk og matematikk før ordinær studiestart og noen uker påfølgende sommer, mellom første og andre studieår. Du vil få et litt annet studieopplegg i første studieår enn de øvrige sykepleiestudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter.

  • Sommeren 2017 blir det seks uker med undervisning i norsk og matematikk (uke 22-27), tre uker med selvstudier og innlevering av arbeidskrav (uke 28-30) og eksamen i både norsk og matematikk (uke 31 og 32).
  • Sommeren 2018 blir det ca 6-7 uker med praksis.

Norsk og matematikk

Emnene i norsk og matematikk er utviklet for på best mulig måte å forberede studentene til en akademisk utdanning i sykepleie. Emnene er utarbeidet mellom Fakultetet for helsefag ved HiOA og lærere ved Strømmen videregående skole, som også skal undervise studentene i sommerterminen.

Se kontaktopplysninger og les mer om studiet

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?