Til hovedinnhold

Vi trenger ny barnevernslov

Barnevern (illustrasjonsbilde)

Barnevern (illustrasjonsbilde)

En ny barnevernslov står på trappene. Fagforbundet støtter en framtidsretta lov som styrker rettsikkerheten for barn og foreldre.

20.02.2017 av Kjell Arne Lie
Sist oppdatert: 23.02.2017

Linnea, 10 år, har en mamma som drikker. Hver dag. Hun har levd med det siden hun begynte på skolen. Når 10-åringen kommer hjem, vet hun ikke hvilket humør moren er i. Linnea kjenner seg altfor ofte trist og utrygg. Skolearbeidet er ekstra vanskelig uten mamma på laget. Jenta trenger hjelp fra noen utenfor familien.

Linnea er et av mange barn som lever i utrygghet. Hver dag må ansatte i barnevernet forholde seg til barn som gruer seg til å komme hjem. De ansatte i barnevernet skal være klippen som fanger opp barnet som har det vondt – og gir hjelp. For å forstå Linnea og de andre barna, kreves det sammensatt kunnskap og tid. Rikelig med tid. Dessuten er det avgjørende at de ansatte i barnevernet samarbeider godt med barnet, familien og nettverket rundt.

Men skal Linnea få den hjelpa hun trenger, må de ansatte ha et arbeidsliv som gjør det mulig å utøve godt barnevern. Ansatte må hver dag takle svært komplekse samhandlinger med de som trenger hjelp.

Trenger mer kunnskap og tid

For å kunne stå i denne jobben et helt yrkesliv, kreves et godt arbeidsmiljø. Et arbeidsmiljø hvor den ansatte får god nok kunnskap og tid til å gjøre en god jobb. Fagforbundet ser at arbeidsmiljøloven inneholder hjemler for å få det til. Kunnskap om arbeidsmiljøloven, må være en del av den framtidige barnevernskompetansen.

Fagforbundet er opptatt av at en ny barnevernslov tilpasses dagens samfunn og familiebilde. Den nye loven skal kunne regulere barnevern også i framtida. I Fagforbundets høringssvar har vi pekt på at de ansatte skal ha tid til å gjøre en god jobb og kunnskap til å utføre den. Fagforbundet mener imidlertid at en ny lov ikke alene kan løse dagens utfordringer. De løses i trepartssamarbeid og ved å følge bedre opp arbeidsmiljøloven.

De ansatte i barnevernet har ansvar for mange Linneaer. For mange Linneaer. Det må være nok folk på jobb til å fange opp alle barna som trenger hjelp. Alle barn fortjener en trygg og god oppvekst.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?