Til hovedinnhold

Oppløftende om eldreomsorg fra regjeringen

Iren Luther, nestleder Seksjon helse og sosial

Iren Luther, nestleder Seksjon helse og sosial (Foto: Karin E. Svendsen)

Fagforbundet er glad for at regjeringen legger opp til et nært samarbeid med partene, men minner om at dette jo er et innspill i valgkamptider, sier Fagforbundets Iren Luther.

03.03.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 03.03.2017

Nestlederen i Seksjon helse og sosial understreker imidlertid at nytenkning og kreativitet alene ikke redder det regjeringen omtaler som en kvalitetsreform for de gamle.

- Her er det mange gode ønsker, men lite nytt. Dette er jo langt fram og de forplikter seg ikke i inneværende periode, sier Luther.

Regjeringen skal etter planen legge fram en stortingsmelding våren 2018 - og regjeringens eldrereform er tenkt startet opp i 2019.

Fagforbundet er glad for at regjeringen legger opp til et nært samarbeid med partene for å finne fram til gode løsninger.

- Det er helt i tråd med Fagforbundets politikk. Vi er også fornøyde med at helseministeren snakker om arbeidsmiljøet for de ansatte som en viktig faktor i eldreomsorgen.

Hun merker seg også at regjeringen legger mer vekt på pasient- og brukermedvirkning. Det er en kampsak for Fagforbundet.

Regjeringen satser på tidlig innsats for hjemmeboende, går det fram av en pressekonferanse i dag. Det skal avlaste pårørende, utsette sykehjemsinnleggelse og bedre livskvaliteten til de gamle.

- Fagforbundet mener dette bør føre til økte ressurser til kommunene. Det er også viktig at aktivitet og rehabilitering er gratis for gamle, fordi mange gamle ikke tar seg råd til det, sier Luther.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?