Til hovedinnhold

Hvem skal styre sykehusene?

Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen

Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen (Foto: Kjell Olufsen/Fagforbundet)

Balanse i nasjonal og lokal styring er overskrifta på årets sykehuskonferanse. - Det er viktig at våre tillitsvalgte, arbeidsgiversida i Spekter og politikere møtes for å diskutere en så viktig sak, sa nestleder Odd-Haldgeir Larsen under åpninga av konferansen.

09.03.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 10.03.2017

I desember 2016 kom Kvinnslandsutvalget sin innstilling der organisering og styring av sykehusene er gjennomgått. Fagforbundet har levert sitt høringssvar og det er mange områder vi ser at vi må jobbe for å imøtegå.

- Vi er enige i at det er en utfording at sykehusene er for markedsstyrt, har manglende demokratisk legitimitet og bidrar til unødvendig byråkrati, sa Larsen.

Han understreker samtidig at Fagforbundet har andre løsninger på dette enn den sittende regjeringa.

Utfordrende finansieringsystem

Fagforbundet mener at sykehusene skal levere grunnleggende velferdstjenester som er likeverdig over alle i landet.

- Det bør startes et arbeid med å utarbeide felles systemer for regnskap, budsjettering og økonomisk planlegging som kan underbygge det målet, sa Larsen. Fagforbundet vil ha et umiddelbart tiltak der andelen av innsatsstyrt finansiering reduseres og erstattes med forsøk med full rammefinsiering.

Politikk for privatisering

Fagforbundets nestleder tror politske grep som tas av den sittende regjeringa, kobla med innsatsstyrt finansiering fører til en politisk styrt kommersalisering av sykehusene våre.

- Fagforbundet er veldig bekymra for den utviklinga vi ser med fritt behandlingsvalg, bruk av avtalespesialister, innføring av nøytral moms og økt bruk av OPS og finansiell leasing, sa Larsen.

Nøytral moms: Oppskriften for flere kommersielle aktører?

Regjeringa sier at innføring av nøytral moms skal likestille kommersielle aktører i konkurransen om å levere tjenester til sykehusene.

- For oss framstår det mer som en ordning som motiverer sykehusenen til å kjøpe tjenester fra private i stedet for å satse på egenproduksjon, hevdet Larsen.

Fagforbundet mener at alle tegn viser at målsettinga til Solberg-regjeringa er å øke andelen privat kommersielle aktører i spesialisthelsetjenesten, men at dette ikke er svaret på utfordingene vi har.

- Fagforbundet er gode på omstilling, også i sykehus. Vi er overbevist om at omstilling i egenregi med kompetente og motiverte ansatte er løsningen, sa Odd-Haldgeir Larsen.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?