Til hovedinnhold

Helse Bergen er årets arbeidsgiver

Helse Bergen vinner Fagforbundets arbeidsgiverpris fordi de har gjort mye for at flere skal jobbe heltid, fått flere faste stillinger og generelt mer ryddige og stabile arbeidsforhold, skriver juryen i sin begrunnelse.

09.03.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 10.03.2017

Fagforbundets nestleder, Odd-Haldgeir delte ut prisen på vegne av Fagforbundet. Britt Velsvik fra Helse Bergen var ikke tilstede på Sykehuskonferansen 2017, men takket for prisen på video. 

Gode resultater i samarbeid med tillitsvalgte

Arbeidet har foregått i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere. Likevel er det en person som utmerker seg spesielt – seksjonsleder for Bemanningssenteret Britt Velsvik. Hun har vært en pådriver for å nå Helse Bergens og bemanningssenterets mål:

  • Faste og hele stillinger
  • Redusere bruk av midlertidig ansatte
  • Redusere bruk av merarbeid
  • Redusere bruk av innleie
  • Redusere bruk av tilkallingsvikarer

Juryens begrunnelse

Faste og hele stillinger gir ikke bare trygghet og et forsvarlig arbeidsmiljø for den enkelte medarbeider, men bidrar til en stabilitet i all pasientbehandling og annen drift. Dette gir en mer forutsigbar arbeidssituasjon for alle ledere og medarbeidere, men også bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet.

De gode resultatene har sin årsak i at mange medarbeidere har bidratt, men resultatene hadde neppe vært så gode uten Britts Velsviks optimisme, pågangsmot, dyktighet og svært gode samarbeidsevner. Vi er ikke i tvil om at Britt Velsvik fortjener Fagforbundets arbeidsgiverpris for 2016.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?