Til hovedinnhold

Best med renhold i egenregi

Hovedverneombud i Helse Møre og Romsdal, Anita Høgstøyl.

Hovedverneombud i Helse Møre og Romsdal, Anita Høgstøyl. (Foto: Fagforbundet/Kjell Olufsen)

Helse Møre og Romsdal tror kvaliteten på renholdet ved sykehusene i Molde og Kristiansund blir bedre og mer standarisert når det drives i egenregi.

10.03.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 10.03.2017

- Tidligere var renholdet organisert på ulikt vis, noe som var årsaken til at vi gjennomførte en omorganiseringsprosess for å standarisere tjenstene til det beste for pasienter og ansatte, sier Mona Aagaard-Nilsen, klinikksjef i Helse Møre og Romsdal. 

Les også: Millioner å spare på drift i egenregi

Viktig å involvere ansatte tidlig i prosessen

Aagard-Nilsen deltar på Sykehuskonferansen 2017 sammen med Anita Høgstøyl som er hovedverneombud i Helse Møre og Romsdal. De deler sine erfaringer med å drive renholdet i egenregi - og hvorfor de har valgt å ikke anbudsutsette tjenestene. 


Fagforbundet/Kjell Olufsen

- Det var krevende i starten av prosjektet. Vi hadde flere møter med de ansatte som hadde mange spørsmål om hva dette ville føre til - og hvordan denne prosessen ville påvirke dem, sier hovedvernombud Høgstøyl. 

Mange fordeler med å drive i egenregi

Klinikksjefen fra Helse Møre og Romsdal mener fordelene er mange ved å beholde tjenestene i egenregi. 

- I egenregi ser vi at kompetansen blir hos personalet vårt. Vi har ansatte med lang erfaring, fagbrev, gode språkkunnskaper og høy yrkesstolthet. Det er kvaliteter vi ikke ser i samme grad hos de selskapene vi eventuelt ville kjøpt tjenester fra, sier Mona Aagaard-Nilsen. 

Outsourcing gir et for ensidig fokus på økonomi

Det kommer også fram av prosessen at en outsourcing av renholdet ville ført til et ensidig fokus på økonomi. Noe som ville redusere kvaliteten på renholdet, tror klinikksjefen. 

- Vi vet også at en outsorcing av renholdet ville gi en betydelig belastning på pleiepersonellet. Det er ikke en ønsket utvikling for oss. I likhet med Fagforbundet er også vi opptatt av rett kompetanse på rett plass, sier Aagaard-Nilsen. 

Om Helse Møre og Romsdal

  • 265 000 potensielle pasienter
  • Består av fire sykehus
  • 13 andre institusjoner
  • 6000 ansatte
  • Årsbudsjett på rundt 6 milliarder

Trykk her for å lese mer om Sykehuskonferansen 2017

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?