Til hovedinnhold

Nytt e-læringskurs om BPA-ordningen

(Foto: Britt Jensen)

Å støtte et annet menneske i hverdagen krever respekt, omtanke, innlevelse og kreativitet. En personlig assistent må jobbe nært og personlig, uten å bli for privat. Nå lanserer Seksjon helse og sosial et e-læringskurs for å styrke kompetansen til de som jobber med personlig assistanse i BPA-ordningen.

10.03.2017 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 27.03.2017

Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) innebærer at personen med funksjonshemming selv er arbeidsleder for sine assistenter. Ordningen får stadig større utbredelse, og i dag jobber mellom 15 og 20 000 som personlig assistenter i BPA-ordningen. Men mange av assistentene jobber alene uten mulighet til å diskutere med kolleger, og mange er ikke klar over hva rollen innebærer. I tillegg er ofte opplæringen for dårlig.

En personlig assistent i BPA-ordningen skal fungere som et frigjøringsverktøy. Ordningen gir funksjonshemmede lovfestet rett til større kontroll over sitt eget liv. En personlig assistent skal være en hjelper, men samtidig ikke en tjener.

I e-læringskurset vil du bli kjent med ”Stine”, som jobber som personlig assistent. Gjennom hennes stemme vil du bli utfordret på temaer som etikk, grensesetting og rolleforståelse. Gjenkjennelige historier og eksempler fra hverdagen, informative videoer, intervjuer med fagpersoner og quizer skiller e-læringen fra tradisjonelle tekstbøker.

For ”Martin”, som sitter i rullestol, betyr den personlige assistenten at han kan delta aktivt i samfunnet. Han slipper å måtte holde seg hjemme fordi hjemmetjenesten skal komme og gi medisiner etter middag. Han slipper å forholde seg til stadig nye pleiere, og måtte gi instruksjoner og veiledning på nytt og på nytt. Med en personlig assistent kan Martin leve et så normalt liv som mulig, og ikke hele tiden bli minnet på at han har en funksjonshemming.

E-læringskurset passer for de som ønsker å vite mer om BPA-ordningen, og er tilgjengelig for alle.

E-læringskurs om BPA-ordningen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?