Til hovedinnhold

Y-veien til høyere utdanning

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus (Foto: Jan Lillehamre)

Y-veien: Opptak til studier via relevant fagbrev. - Både samfunnet og høyere utdanning trenger dette, sier rådgiver Kristine Hansen i Fagforbundet.

12.03.2017 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 12.04.2023

Stortinget vedtok den såkalte Y-veien allerede i 2009. Det ble opprettet forsøk på flere fagområder. Men det har gått sakte og skjedd lite. I midten av januar 2014 vedtok stortinget enstemmig at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse skal ha muligheten til å utdanne seg til sykepleier via y-veien.

 

 
Kari-Sofie Jenssen

 

– Vi kan vel slå fast at denne muligheten til etter- og/eller videreutdanning er møtt av mye motvilje, sier rådgiver i Fagforbundet, Kristine Hansen. Selv om hun synes det siste vedtaket fra Stortinget er positivt. Det gjenstår å se hvor mange høyskoler som følger opp med et tilbud.

Ingeniør, men ikke sykepleier

Ikke minst har nyheten om at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse nå kan søke sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus ført til ny opphetet debatt. Det viser seg at interessen for det tilrettelagte utdanningstil-budet er stor. Allerede før fristen er ute, har mer enn hundre helsefagarbeidere søkt på de 20 plassene som er satt av til søkere med yrkesfaglig bakgrunn.

Motargumentene fra en del sykepleiere er blant annet at helsefagarbeidere ikke vil kunne lese forskningslitteratur på engelsk, skrive refleksjonsoppgaver og journaler, og regne ut medikamentdoser riktig, dersom de ikke har studiekompetanse. De regner med at det da vil bli et A-lag og et B-lag av sykepleiere.

– Men er disse fagene det eneste saliggjørende? Jeg forstår ikke hva som ligger i den avvisningen deres når det har vært så vellykka for ingeniørene for eksempel. Blir man en dårligere sykepleier ved å ha fire år hvor du har lært pleie, hygiene, etikk, sårbehandling, hvordan kommunisere med pasienter og pårørende med mer, enn hvis du har fagene matte, engelsk og norsk? spør Kristine Hansen.

Ansatte med mye praksis er populære

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Sykepleien, mener 39 prosent av norske sykepleierledere at praksis--- er-faring er svært viktig ved ansettelse av nyutdannede. Bare seks prosent mener eksamens-resultater er like viktig.

Viktig for samfunnet og for den enkelte

At samfunnet har bruk for motiverte arbeidstakere som ønsker å bygge på kompetansen sin for å møte framtidas krav, kan vel de fleste være enige om.

For Kristine Hansen er det derfor uforståelig at ikke alle sier velkommen til folk med fagkompetanse.

– Her kan de få inn folk som kan hekte teoriene på praktisk kunnskap og erfar-ing. Det er jo et godt utgangspunkt for å berike den høyere utdanninga, sier hun.

Foreløpig er ikke Y-veien noen generell ordning. Kristine Hansen understreker at dette likevel er en aktuell utdanningsvei for mange av Fagforbundets medlemmer, sammen med nye utvidede utdanningstilbud på fagskolene.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?