Til hovedinnhold

Det kan bli mulig å ta fagbrev på jobben

Tilbake til skolebenken - på jobben!

Tilbake til skolebenken - på jobben! (Foto: Illustrasjon, Titti Brun)

Kunnskaps­departementet har kommet med forslag om fagbrev med full lønn - "Fagbrev på jobb". Det er en stor delseier for Fagforbundet, som har jobbet sammen med KS og Kunnskapsdepartementet for å utvikle en ny ordning.

06.04.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

Forslaget er nå sendt ut på høring. For mange arbeidstakere uten formell kompetanse, er det en showstopper at lærlingtida for å ta fagbrev, i starten kun gir 30% av begynnerlønna. Resultatet blir at de velger bort både lærekontrakt og det å starte opplæring i skole og leve på lån fra Lånekassa.

Hvis Kunnskapsdepartementets lovendringsforslag går gjennom, kan ansatte innen blant annet helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag, få mulighet til å ta fagprøven med full lønn.

Flere vil ta fagbrev

Fagbrev på jobb-ordningen har vært prøvd ut i seks fylker. Resultatene viser at flere har ønsket å ta fagbrev med ordningen. Nå vil regjeringen bygge videre på disse gode erfaringene.

– Vi vil tilby en mer fleksibel vei til fagbrev. Du skal kunne ta fagbrev mens du er i jobb. Etter et års praksis kan du søke om å få opplæring av fylkeskommunen og arbeidsgiver samtidig som du fortsetter i jobben, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vinn-vinn-situasjon

Rundt en halv million arbeidstakere på arbeidsmarkedet er uten formell kompetanse, og flere vil komme økonomisk bra ut av det med en slik ordning. 

Dersom opplæringsloven blir endret, vil de ansatte få tilgang til flere jobber, samt høyere stillingsprosent og lønn.

Leder i Fagforbundet seksjon helse og sosial, Raymond Turøy, mener det er et svært positivt forslag både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

– En slik lovendring vil føre til at kompetansen til de ansatte blir høyere, og kvaliteten på det bedriften leverer vil bli bedre, sier Turøy til nettavisa e24.

Les hele forslaget i høringsnotatet

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?