Til hovedinnhold

Universelle løsninger gir trygg oppvekst

(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Gode universelle løsningene gir best effekt for å trygge en god inntekt for barnefamilier.

06.04.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 06.04.2017

Det kom fram på Oppvekstkonferansen 2017 som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nylig arrangerte i Oslo. Sentrale tema på konferansen var ulikhet og lav inntekt i barnefamilier. Direktoratet har levert en oppvekstrapport "Økte forskjeller - gjør det noe?" som var en del av utgangspunktet for diskusjonen.

Flere av foredragsholderne pekte på tiltak som barnetrygd for alle, offentlige fritidstilbud og et partssammensatt arbeidsliv som suksessfaktorer. For Fagforbundet er det viktig å understreke behovet for et organisert arbeidsliv og gode arbeidsmiljøer. Det er det som er nøkkelen som gjør ansatte i stand til å gi barna en bedre oppvekst.

Det er for øvrig det samme som mange av våre medlemmer har erfart. Kommuner som sikrer trepartssamarbeid, trygger offentlige tjenester og jobber systematisk med dette, klarer ofte å få til gode løsninger for sine innbyggere.

- Fagforbundet støtter tiltak som sikrer at barnefamilier med lav inntekt får en trygg oppvekst. Det oppnår vi best gjennom universelle løsninger og en sterk fagbevegelse, sier Raymond Turøy, leder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?