Til hovedinnhold

KS unnlater å følge opp høyesterettsdom om avlastere

Mange familier med ekstra utfordringer er helt avhengige av å få avlastning for å kunne fungere som familie.

Mange familier med ekstra utfordringer er helt avhengige av å få avlastning for å kunne fungere som familie. (Foto: illustrasjon, Fagforbundet)

Fagforbundet fikk medhold i Høyesterett om at avlastere skal omfattes av arbeidsmiljøloven, men kommunenes arbeidsgiverorganisasjon følger ikke opp.

07.04.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.04.2017

Tilbudet til 6000 familier som har rett til avlastning, står i fare hvis ikke KS følger opp høyerettsdommen som sier at avlastere skal anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Forskjellen er at oppdragstakere får et honorar for å ta seg av barnet en helg, men har ikke krav på feriepenger, pensjonsopptjening, forsikring eller vern som arbeidstaker. Som arbeidstakere, derimot, har avlasterne rett på disse trygge rammene.

KS har ikke klart å møte Fagforbundets forslag om å få til en særavtale slik at ordningen kan fortsette. Nå er mange kommuner usikre på hva de skal gjøre, og familiene som er avhengige av avlasterhjelp er redde for at ordningen kan forsvinne.

Trygghet for de ansatte gir også trygghet for familiene


Jan Lillehamre / Fagforbundet

- Vi ber KS om å møte oss og finne en løsning slik at foreldrene til disse barna som har rett til avlastning skal slippe å bekymre seg for om de får hjelp eller ikke, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Også for brukerne er det bra med stabile voksne som velger å være avlaster over tid. Mette Nord mener også at barna og foreldre må stå i sentrum og at den usikkerheten de nå opplever er helt unødvendig.

- Alle som er involvert er enige om at avlasterordningen i private hjem skal fortsette, nå må vi bli enige om løsningene, sier Nord.

På tide å forhandle

Avlastere gjør en viktig samfunnsoppgave og fortjener trygge rammer rundt arbeidet sitt. Siden KS som arbeidsgiver for avlasterne ikke var villig til å akseptere dette, tok Fagforbundet saken helt til Høyesterett. Det var i juni 2016 at Høyesterett avgjorde at avlasterne er å betrakte som arbeidstakere, ikke oppdragstakere. Høyesterett skrev også i dommen at de forutsetter at arbeidstakerorganisasjonene vil finne løsninger. Noe Fagforbundet har gjort - uten at KS har tatt det på alvor. Nå ligger saken hos Arbeidsdepartementet.

 - Det er unødvendig og sterkt beklagelig at KS gjennom sin steile holdning til arbeidstakerspørsmålet, skaper så mye utrygghet for så mange som allerede er sårbare og i vanskelig situasjon. Fagforbundet er soleklare på at arbeidstakerspørsmålene kan løses gjennom en særavtale, sier Mette Nord.

Hun oppfordrer KS innstendig til å bli med på forhandlinger slik at saken finner sin løsning. For barna, foreldrenes og de ansatte sin skyld.

Mer om avlasterordningen

  • Avlastning og støttekontakt er lovbestemt i sosialtjenesteloven, og brukere med behov for slike tjenester har i bestemte situasjoner rett til avlastning og støttekontakt.
  • Tildeles personer og familier som har et ”særlig tyngende omsorgsarbeid”. Dette gjelder både frivillige omsorgsgivere, eksempelvis ektefeller og samboere, og foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn.
  • Gis til de som gir omsorg, og ikke til den som trenger omsorg, selv om avlastningen innebærer at andre overtar omsorg i en periode.
  • Skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og hindre at omsorgsgivere sliter seg ut.
  • Det mest vanlige er avlastning for barn i private hjem.
  • Vanlig at avlastere rekrutteres fra barnets omgivelser f.eks ansatte i barnehage eller SFO. Siden de allerede er ansatt i kommunen, kan de som arbeidstakere ikke fast jobbe overtid i 48 timer uten hvile.
  • Tverrpolitisk enighet om at avlastningsordningen bør skje i private hjem.

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?