Til hovedinnhold

Verdig eldreomsorg på dagsorden i Bergen

Steinar Albrigtsen og Monika Nordli spilte igang Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017 i Bergen.

Steinar Albrigtsen og Monika Nordli spilte igang Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017 i Bergen.

Frivillig innsats i eldreomsorgen er tema på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017. To dager er satt av til gode foredrag og innblikk i erfaringer fra helsesektoren.

25.04.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 26.04.2017

Konferansen handler blant annet om samhandling mellom frivillig og offentlig sektor og tvang og verdighet i norske sykehjem.

"I svømmehallen har jeg ikke demens. Der er jeg som andre." (Demensplan 2020).

- Svømming er en av mange aktiviteter som tar tilbake verdigheten til personer med demens, sier Eline Sanner Riiser fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun  har erfaring med å sette opp møter med en aktivitetesvenn, en frivillig person som gjør aktiviteter med en person med demens. 130 kommuner har et tilbud om aktivitetsvenn per i dag. Sanner Riiser understreker at det er en enorm opptur for den syke å komme seg ut, være aktiv og gjøre noe som gjør dem glade. Det gir pasienten på mange måter livsgnisten og verdigheten tilbake.

Konferansen er et samarbeid mellom Fagforbundet, Verdighetsenteret – Omsorg for gamle, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Pensjonistforbundet og Helsedirektoratet. Målgruppen er blant annet hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter, ansatte i frivillige organisasjoner og i kommuner, i tillegg til frivillige og pårørende.

De frivillige løfter Vestby sykehjem fagforbundet.no 25.04.17)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?