Til hovedinnhold

De frivillige løfter Vestby sykehjem

Nina Simonsen og Marianne Lillebø fra Vestby sykehjem.

Nina Simonsen og Marianne Lillebø fra Vestby sykehjem.

Vestby sykehjem har et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige hjelpere. Det har tryllet fram smil og livsglede hos beboerne.

25.04.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 26.04.2017

På Vestby sykehjem er det et bredt aktivitetstilbud. Slik har det ikke alltid vært. Det har tatt seg opp betraktelig etter at de frivillige har blitt viktige aktører på sykehjemmet.

- Nå er det mange aktiviteter, til og med på dager hvor jeg ikke er på jobb, sier aktivitør Marianne Lillebø.

- Vi får bedre tid til å planlegge og legge til rette for det som beboerne kan være med på. De frivillige har tid som ofte de ansatte pleierne ikke har, understreker hun.

Leter etter rett person, rett frivillig person

Nye personer og nye ansikter gjør at beboerne blir fornøyde.

- Beboerne danser i korridorene og gir oss tilbakemelding om at de trives og har det godt. De gleder seg til å gå på tur, danse på konserter og være med på andre aktiviteter. De kommer i bedre form og kroppen fungerer bedre.

Det skal være god kvalitet på de frivillige og det skal være kvalitet på tjenestene. Aktivitørene er sentrale for å få det til. 

- Vi leter etter de beste blant de frivillige. Som aktivitør legger jeg vekt på å bli godt kjent med de frivillige. Vi  operer med en prøveperiode for å sikre at vi har funnet rett person til å være med å hjelpe oss, sier Lillebø.

Hun mener det er aktivitøren som best kjenner til hva som kreves av de frivillige. Lillebø jobber tett med frivillighetssentralen. Hun er fivillighetskoordinator og er en sentral person i organiseringen av aktiviteter og i oppfølgingen av de frivillige.

- Aktivitøren bør være frivillighetskoordinator

De ansatte på Vestby sykehjem er opptatt av at det frivillige arbeidet ikke skal være en motsats og i konflikt med de ansattes arbeid på sykehjemmet.

- Fagkompetanse kan ikke erstattes av frivillighet. Det må skje i samarbeid med de ansatte. Aktivitøren bør være frivillighetskoordinator, sier Nina Simonsen, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Akershus.

- Vi ser at de frivillige er trygge i rollen sin og at de har fått god opplæring. Vi ser at beboerne er glade og fornøyde. Vi må fortsette å jobbbe for at akitivtøren skal være en viktig aktør i arbeidet med de frivillige.

Marianne Lillebø og Nina Simonsen fortalte nettopp om erfaringene fra Vestby sykehjem til en fullsatt sal på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017 i Bergen.

Verdig eldreomsorg på dagsorden i Bergen (fagforbundet.no 24.04.17)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?