Til hovedinnhold

Etterlengtet løft for fagskolene!

Fagskole Miljøarbeid.

Fagskole Miljøarbeid. (Foto: AOF)

Nå har Stortinget bestemt at fagskolen skal løftes.

03.05.2017 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 04.05.2017

Polikerne har sagt ja til at fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning. De har sagt ja til studiepoeng og til at fagskolen skal være tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse. Det er viktig for mange arbeidstakere og virksomheter.

Vi kommer til å mangle tusenvis av dyktige fagarbeidere i fremtiden, og derfor må mange nok velge yrkesrettede utdanninger. Målet med fagskolemeldinga som ble vedtatt i Storinget 2. mai er nettopp å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets - og høyskoleutdanninger.

Helse- og sosialfag er det området det er flest fagskolestudenter og det finnes utdanningstilbud på en rekke områder som psykisk helsearbeid, barsel og barnepleie, rehabilitering, helseadministrasjon – for å nevne noen.

Fagforbundet deltar aktivt i utviklingen av fagskoleutdanninger for våre medlemmer. Vi håper og tror at den økte satsingen vil gjøre fagskoleutdanning mer kjent i arbeidslivet og føre til et løft for fagarbeidere som ønsker og trenger å heve sin kompetanse ytterligere. Her må arbeidsgivere også bidra til at ansatte får ta fagskoleutdanning på områder som er viktige for virksomheten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?