Til hovedinnhold

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

16.05.2017 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 16.05.2017

Stortinget ga sin tilslutning til Regjeringens forslag til satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da de behandlet fagskolemeldingen. 

 

– Vi kommer til å mangle tusenvis av dyktige fagarbeidere i fremtiden, og derfor må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger. Denne meldingen er en del av regjeringens yrkesfagløft, og målet er nettopp å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets - og høyskoleutdanninger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene - regjeringen.no

Regjeringen styrker fagskolesektoren med 68 millioner kroner i 2017. Det er blant annet opprettet en ny utviklingspott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene. 

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene - regjeringen.no

Regjeringen vil også endre betegnelsen "fagskolepoeng" til "studiepoeng".

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene - regjeringen.no

– Vi vil gi fagskoleutdannede tilleggspoeng og vi vil ta tak i lærestedenes ordninger for godkjenning. Ved å gjøre det lettere å gå videre, kan det bidra til at flere ser muligheten i å velge yrkesfag og fagskole, sier Røe Isaksen.

De viktigste tiltakene:

  • Utviklingspott på 35 millioner kroner
  • Rett til å være del av en studentsamskipnad
  • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
  • Nytt nasjonalt opptakssystem
  • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
  • Ny kvalitetspris
  • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
  • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
  • Treårig fagutdanning ved særlige tilfeller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?