Til hovedinnhold

Samling for tolker

Den som glømmer fortida si, er dømt til å gjenoppleve den

Den som glømmer fortida si, er dømt til å gjenoppleve den (Foto: Fagforbundet Vestfold)

Både tegnspråktolker og taletolker var til stede da Fagforbundet avholdt samling for yrkesgruppen lørdag 13. mai.

19.05.2017 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 20.06.2017

Fagforbundets nestleder Odd Halgeir Larsen åpnet og ønsket velkommen med en innledning om fagbevegelsens rolle og organisasjonen som en medlemsbevegelse. Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning-Aaby snakket om tolkeyrket og rettssikkerhet. Det ble spesielt pekt på hva det betyr å være ansatt, oppdragstaker eller å drive sitt eget enkeltmannsforetak. 

Det var avsatt tid til både gruppearbeid og diskusjon i plenum. Her kom det fram en rekke utfordrende områder for yrkesgruppa. I første rekke handler det om organiseringen av arbeidet og rettigheter til både forutsigbar lønn og pensjon. God informasjon og behovet for medlemsverving blir avgjørende for å gjøre yrkesgruppa større i Fagforbundet.

Engasjert gruppe

Fagforbundet arbeidet med nye lønn/honorarsatser i samarbeid med NTL og Tolkeforbundet. Siv Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet forhandlingsenhet, pekte på svakheten i nåværende system hvor satsene er diagnoserealterte og ikke basert på faglige utfordringer.

Det er mange saker å ta tak i. Fagforbundet bidrar med tilrettelegging. Det er mye godt engasjement og vilje i gruppa. Vi kommer til å høre mye fra Fagforbundets tolker framover.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?