Til hovedinnhold

Vil at flere skal bli sjef i eget liv

Illustrasjon: Omsorg

Illustrasjon: Omsorg (Foto: Fagforbundet)

– Dette omsorgsløftet viser tydelig hvor skillet går i norsk politikk. Mellom venstresiden som ønsker å bruke de store pengene på mer kvalitet i omsorgen, og høyresiden som prioriterer skattekutt til dem som har mest fra før, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

31.07.2017 av Kjetil Vevle
Sist oppdatert: 08.08.2017

Det er reaksjonen til Mette Nord etter at Jonas Gahr Støre presenterte Arbeiderpartiets omsorgsplan for 2017-2021. Planen består av 16 satsinger for en trygg og moderne eldreomsorg.

Les APs plan for en trygg eldreomsorg: Sjef i eget liv

– Arbeiderpartiet presenterer i dag ny politikk som vil ha stor betydning for våre eldre, deres familier og pårørende. Gjennom blant annet en kvalitetsreform og 1 milliard kroner til velferdsteknologi vil vi sikre overgangen til framtidens eldreomsorg i Norge, sier Støre.

Fire tapte år under Høyre og Frp

Gahr Støre mener Høyre og Frp ikke har levert god nok eldrepolitikk de siste årene og at det er behov for nye krefter i regjeringskontorene.


Fagforbundet

– Det har vært mye snakk og lite handling. De har brukt mye ressurser på pilotprosjekter som kommunene ikke har ønsket seg – og som til har  kollapset. Det har vært fire tapte år på dette feltet, sier Støre.

Fagforbundet og Mette Nord er glad for at Arbeiderpartiet varsler en storsatsing på eldreomsorg fram mot 2021.

Vil ha flere ansatte i hele, faste stillinger

Støre og Nord er tydelig på at eldreomsorg ikke kun skal handle om antall sykehjemsplasser, men at en må satse mer på kvalitet, på de ansattes arbeidsvilkår og deres kompetanse for å lykkes.

Les i ABC Nyheter: Støre vil gi eldre kjærlighetsgaranti og teknologi


Jan Lillehamre / Fagforbundet

 – Å ta vare på våre eldste er en av de viktigste oppgavene vi skal løse i fellesskap. For å lykkes med god omsorg er vi avhengige av nok ansatte i hele, faste stillinger som får mulighet til å bygge ny kompetanse, sier Nord.

For stor kvalitetsforskjell mellom kommunene

Hun får støtte fra Støre som også peker på at kvaliteten i tjeneneste varierer for mye mellom kommunene.

– Alle eldre skal få gode tjenester uansett hvor de bor i Norge. Derfor vil vi gjennomføre en kvalitetsreform. Kvaliteten i eldreomsorgen må måles bedre enn i dag. Kommunene som leverer for dårlig kvalitet skal identifiseres og få hjelp til forbedringer fra egne innsatsteam, understreker Støre.

Eldreomsorg, ikke skattekutt

Bunnplanken for god kvalitet i omsorgen for alle ligger i en god kommuneøkonomi. Derfor vil Arbeiderpartiet øke kommunenes inntekter.

– Det vi bevilger i kommuneøkonomi er avgjørende for å kunne gjennomføre en trygg eldreomsorg for alle. For 2018 gir vi mellom 2-3 milliarder mer til kommunene enn hva Høyre og Frp gjør, sier Støre.

Prøveprosjekt med frivillige

Mange frivillige ønsker å bidra som frivillig for å skape livskvalitet og aktivitet for eldre. Arbeiderpartiet ønsker et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytting til sykehjem- og omsorgsboliger.

– Vi har forsiktig sagt ja til noe slikt tidligere, men vi er tydelig på at frivillighet aldri skal gå utover antall ansatte og at det aldri kan erstatte deres fagkompetanse. Det kan fungere som et supplement og bidra til at flere får øynene opp for et spennende fagfelt, sier Nord.

Nord understreker at Fagforbundet vil kreve en hånd på rattet i utviklingen av framtidens eldreomsorg etter valget 11. september.

Arbeiderpartiets omsorgsplan:

  • En «bo hjemme-reform» med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. 
  • En «kvalitetsreform» for å sikre kvalitet for alle eldre i alle kommuner. 
  • En «aktivitetsreform» med vekt på aktivitet, livsglede og opplevelser for eldre. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?