Til hovedinnhold

Rekordlang sykepleierstreik mot tariffhopping

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, oppfordret de streikende sykepleierne i Kreftforeningen til å stå på og ikke gi seg. I sin appell sa hun: - Historien har vist oss at verdien av tariffestede rettigheter med streikerett har vært større enn verdien av løfter og gode intensjoner.

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, oppfordret de streikende sykepleierne i Kreftforeningen til å stå på og ikke gi seg. I sin appell sa hun: - Historien har vist oss at verdien av tariffestede rettigheter med streikerett har vært større enn verdien av løfter og gode intensjoner. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Mange demonstranter møtte opp utenfor Stortinget for å støtte sykepleierne i Kreftforeningen i den viktige kampen for beholde opparbeide rettigheter når arbeidsgiver bytter organisasjon – såkalt tariffhopping.

10.08.2017 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 10.08.2017

Sykepleierne i Kreftforeningen er inne i tidenes lengste sykepleierstreik. I snart tre måneder har de streiket for å bevare sine opparbeidede rettigheter. 

Fagforbundet støtter de streikende sykepleierne full ut. Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug sa i sin appell:  

– Kampen mot tariffhopping er noe vi Fagforbundet står oppe i hele tiden. Det er ikke greit at arbeidsgivere bytter arbeidsgiverforening for å forringe ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke greit at medlemmenes fremforhandlede rettigheter gjennom mange tariffoppgjør svekkes. Og det er ikke greit at man fratas rettigheten til å forhandle, og om nødvendig streike, for sine lønns- og arbeidsvilkår.

Står samlet mot tariffhopping

Skoghaug mener det er viktig at hele fagbevegelsen står samlet i kampen mot tariffhopping.

– Kampen mot tariffhopping angår oss alle. Og den må vi kjempe sammen - skulder ved skulder – uavhengig av sak - som en samlet fagbevegelse. Derfor støtter Fagforbundet dere i denne streiken. Vi hører stadig arbeidsgivere snakker om at man må ha tillit til de lokale parter - slik Kreftforeningen og NHO gjør nå. Pratet om tillit er et forsøk på å kamuflere hva disse konfliktene virkelig handler om; en forskyving av makt til arbeidsgiver, på bekostning av arbeidstaker, fastslo Skoghaug.


Kari-Sofie Jenssen

Bakgrunnen for streiken

Etter at Kreftforeningen byttet arbeidsgiverforening fra Virke til Abelia/NHO, ble de ansatte tilbudt en tariffavtale de ikke kunne akseptere. Det var en avtale uten streikerett. Dermed brøt arbeidsgiverne løftene til de ansatte om at de skulle få beholde rettighetene sine.

I etterkant ber Kreftforeningen de ansatte tro på nye løfter - uten at disse skal sikres gjennom en avtale med streikerett.

Fagforbundet mener det er uforståelig at Kreftforeningen, som er en organisasjon med solid økonomi, kan opptre på denne måten. En slik behandling av de ansatte, svekker organisasjonens omdømme.   

Fagforbundet ønsker de streikende og Sykepleierforbundet lykke til i kampen!

Mer om streiken hos Sykepleierforbundet

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?