Til hovedinnhold

Revidert standard for BPA og ny standard for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Oslo brannkorps feirer tapet

Oslo brannkorps feirer tapet (Foto: Andreas Olsen)

Kontraktstandarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er revidert og en ny kontraktstandard for helse- og omsorgstjenester i hjemmet foreligger.

04.09.2017 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 07.09.2017

Hermann AlbertDer hvor vi ikke til nå har lykkes med å legge disse tjenester inn under kommunenes ordinære omsorgstjenester vil det være behov for strenge regulerings bestemmelser. I alt for stor grad har vi opplevd at private firmaer har bidratt til undergraving av ansattes lønn, pensjon og arbeidsforhold. Kvalitet har godt på bekostning av profitt. Fagforbundet har med bakgrunn i dette deltatt i komitearbeidet knyttet til utarbeidelsen av begge disse to standardkontraktene. I tillegg til Fagforbundet har både NHO og Virke deltatt sammen med flere tilbydere av tjenester.

Vi vil anbefale at våre lokale fagforeninger henviser til disse to kontraktene når det skal inngås avtaler med private tjenestetilbydere.

Leverandøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underleverandører.

Leverandøren kan ikke ha flere enn ett ledd med underleverandører i kjede under seg. Datterselskap skal ansees som underleverandør til morselskapet i denne sammenheng.

Oppdragsgiveren skal skriftlig godkjenne underleverandøren.

Leverandøren skal sørge for at alle tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuell(e) under­leverandør(er) ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

Leverandøren plikter på skriftlig oppfordring å legge fram dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Da det er Standard Norge som har rettighetene til standardkontraktene så må de bestilles og kjøpes gjennom de. Vi kan av den grunn ikke legge de ut her.  

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

NS 8435:2011

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

NS 8437:2017

E-post: salg@standard.no 
Telefon: +47 67 83 87 00

 

Kontaktperson Fagforbundet: Hermann Albert

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?