Til hovedinnhold

Sykehusprestene på dagsorden

(Foto: Ill. Jan Lillehamre)

En delegasjon fra Fagforbundet hadde et vellykket møte med Helse- og omsorgsdepartementet der målet var å drøfte sykehusprestenes betydning for pasienter og de ansatte på sykehusene.

05.09.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 05.09.2017

For mange pasienter og pårørende spiller bistand fra sykehuspresten en avgjørende rolle i håndteringen av sykdom, død og krise. Som fagforbund for flere av landets sykehusprester er det viktig for Fagforbundet å synliggjøre denne yrkesgruppens betydning.

Stilles nye krav

Økt tros- og livssynsmangfold stiller nye krav til det helsefaglige tjenestefellesskapet. Rollen sykehusprestene har og hva slags kompetanse de forvalter kan fort komme i skyggen av en debatt om hegemoni og nøytralitet. Derfor var det gledelig å møte gehør i departementet for at behovet for sykehuspresten fortsatt er der og at yrket er godt rustet for å møte fremtidens utfordringer.

I møtet deltok fagdirektør Christian Sohlberg og statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra departementet. Fra Fagforbundet stilte sykehusprest ved Oslo universitetssykehus, Magne Stendal, leder i seksjon helse og sosial, Raymond Turøy og rådgiver i seksjon kirke, kultur og oppvekst, Bjarne Kjeldsen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?