Til hovedinnhold

Skuffende statsbudsjett for de prehospitale tjenestene

På nytt legger Regjeringen fram et fragmentert budsjett for de prehospitale tjenestene og det akuttmedisinske området.

12.10.2017 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 15.10.2017

Budsjettet underbygger behovet for at det må utarbeides en helhetlig nasjonal plan for hele det prehospitale området. Et forslag som Fagforbundet har fremmet en rekke ganger.

Mye beskrives men lite bevilges. I hovedsak så vektlegges helikoptertjenester og basestruktur, mens kjerneressursen bilambulansetjenesten ikke blir nevnt.

Regjeringen overser at det et stort sprik i samarbeidet mellom helseforetak og kommuner. Det vises til at «Det er presisert at avtalene mellom helseforetak og kommuner om akuttmedisinske tjenester skal være en del av ordningen med tvisteutvalg opprettet i forbindelse med samhandlingsreformen.».  Dette samtid med at vi vet at disse avtalene i stor grad ikke er operative dokumenter.

Skal kommunene sikre ivaretakelse av øyeblikkelig hjelp hele døgnet så kan ikke dette skje uten at vi har oversikt over hvilke ressurser helseforetakene kan bidra med. Det betyr at Samhandlingsavtale delavtale 11 må på plass, og da som et gjensidig dokument mellom kommune og helseforetak. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?