Til hovedinnhold

Jobbvinner – de beste til våre nærmeste

(Foto: Sølvi Bakke)

KS, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund står sammen om Jobbvinner. En del av Kompetanseløftet 2020.

01.11.2017 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 16.11.2017

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og en del av handlingsplanen Kompetanseløft 2020. Behovet for kvalifisert helsepersonell er stort og for mange kommuner er det utfordrende å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger. Jobbvinner har en viktig rolle når det gjelder å styrke kommunene innen rekruttering, veiledning og videreutdanning.

Hvorfor deltar Fagforbundet i prosjektet?  Dette sier Fagforbundets leder Mette Nord: «Kommunene må bli enda mer attraktive for helsefagarbeidere og sykepleiere. De må ta imot lærlinger og studenter på en god måte og de må vise at kompetanse verdsettes og at det er mulig å utvikle seg i jobben. Helsefagarbeidere og sykepleiere har kompetanse som utfyller hverandre. Begge yrkesgrupper er avgjørende for god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. 

Fagforbundet har over 355 000 medlemmer. Vi organiserer alle grupper i kommunal sektor. Vi har 18 000 dyktige tillitsvalgte. Disse står klare til å bidra til at man lykkes med Jobbvinner. Fagforbundet står for samarbeid og samhold på tvers av fag og profesjoner. Sammen skal vi sikre de beste til våre nærmeste!» 

Jobbvinner har en egen nettside og er også på Facebook. Her vil det bli lagt ut informasjon om de ulike delprosjektene og det ligger også filmer som viser hvorfor rekruttering er viktig og hvordan man kan lykkes. SHS anbefaler at man gjør seg kjent med nettsiden. Mange er allerede involvert i delprosjektene. Hvis noen har gode ideer eller har lyst å vite mer, ta kontakt med prosjektets medarbeidere eller SHS.

 

www.jobbvinner.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?