Til hovedinnhold

Yrkesfag en viktig del av helheten

Mette Nord hilser landskonferansene til yrkesseksjonene.

Mette Nord hilser landskonferansene til yrkesseksjonene. (Foto: Geirmund Jor)

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, hilste de 424 delegatene fra yrkesseksjonene som er samla til landskonferanser. - Dere er viktige, yrkespolitikken er viktig og yrkesfag er en nødvendig del av den helheten som Fagforbundet representerer.

14.11.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.11.2017

I tre dager har alle de fire yrkesseksjonene sine landskonferanser på samme hotell på Gardermoen. I alt 424 delegater skal diskutere, lære og bli enige om retningen og prioriteringene de neste fire åra.

- Dere er jo nesten like store som landsmøtet, og dere representerer rundt 160 yrker, derfor representerer dere en kraft i organisasjonen, sa Mette Nord.

Landsmøtevalg gir økt legitimitet

Tidligere var det slik at landskonferansene for yrkesseksjonene selv valgte sine representanter i politisk ledelse. Nå ble alle valgt foretatt på landsmøtet i oktober.  Mange var skeptiske til at alle valg ble gjort på landsmøtet, men Mette Nord understreket at dette ikke er noen svekkelse av yrkesseksjonene, tvert imot.

- Valg av både leder og hele styret er en styrke, og gir yrkesfaglig arbeid en mye større legitimitet i organisasjonen, sa Nord.

Det er en fordel at landskonferansene kommer etter landsmøtet. Da har dere en grunnmur dere skal bygge videre på. Det dere blir enige om i yrkesseksjonene er nært medlemmene og vil synliggjøre og målrette yrkespolitikken på en mye mer konkret måte.

- Yrkesfaglig tilnærming gjør at den kompetansen våre medlemmer har blir tydeliggjort, og inn mot arbeidsgiver gir det en trygghet som gir trepartssamarbeid mening, understreket Nord.

Fagforbundslederen ønsket lykke til med konferansene og sa hun gledet seg til å se hvilke prioriteringer de respektive yrkesseksjonene vil trekke fram de neste fire åra. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?