Til hovedinnhold

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

På sykehuskonferansen 2018 hadde nestleder Sissel M Skoghaug, Iren Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial, Trond Finstad, leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon og Ove Andreas Solberg fra Yrkesseksjon samferdsel og teknisk en debatt og meningsutveksling med salen om bærekraftig utvikling og bemanning på sykehus i framtida.

På sykehuskonferansen 2018 hadde nestleder Sissel M Skoghaug, Iren Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial, Trond Finstad, leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon og Ove Andreas Solberg fra Yrkesseksjon samferdsel og teknisk en debatt og meningsutveksling med salen om bærekraftig utvikling og bemanning på sykehus i framtida. (Foto: Randi Tevik)

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer enn dobles behovet for helsepersonell og for leger.

16.03.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 19.03.2018

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag for Helsedirektoratet laget en scenarioanalyse av framtidas tilbud av og etterspørsel etter helsepersonell.

Rolf Røtnes presenterte analysen på Sykehuskonferansen 2018.

 Helse-Norge 2040 Hvordan vil framtiden bli

Les mer om analysen i Dagens medisin

Ansatte fra alle yrkesseksjonene like viktige

Scenarioanalysen av framtidas helse-Norge var utgangspunkt for en debatt der hele bredden i Fagforbundet ble representert av yrkesseksjonene.

– Utfordringene vi hører om betyr at det kommer nye yrkesgrupper, og de skal bli våre medlemmer, sa nestleder Sissel M Skoghaug. 

Leder i Yrkessekjson helse og sosial, Iren Luther var opptatt av at helsebegrepet ikke må være snevret inn til leger og sykepleiere.

– Vi i Fagforbundet må definere oss ut over helsefagarbeidere og sykepleiere, vi må melde oss på i kampen om de nye gruppene som kommer.

Digitalisering er et sentralt element i den framtidsbeskrivelsen som deltakerne på sykehuskonferansen fikk.

– Våre grupper i kontor og administrasjon er, og blir helt sikkert i enda større grad viktige i ikt-arbeidet i sykehusene. I tillegg er vi inne i økonomi, innkjøp og i front som helsesekretærer i mottak og resepsjon, sa leder i kontor og administarsjon, Trond Finstad.

Pris til teknisk driftsavdeling

Ove Andreas Solberg starta med å gratulerer St.Olav og driftsavdelinga der med årets arbeidgiverpris.

– Det viser at ansatte i teknisk sektor gjør et grunnleggende viktig arbeid på sykehusene, vi er en viktig støttefunksjon.

Solberg uttrykte stor bekymring for at de tjenestene hans grupper utfører ikke var med i regnskapet fra samfunnsøkonomisk analyse.

– Vi er utsatt for anbudsregimer som gjør de ansatte utrygge, og det virker demotiverende. Kompetansen forsvinner fra sykehusene i stedet for at de ansatte får ny kompetanse, det må vi stoppe, sa Solberg.

Det er bare kjerneoppgaver i sykehusene

Etter at både Finstad og Solberg hadde brukt begrepet støttefunksjon om noen av arbeidsoppgavene i sykehusene, ble det fra nestlederen gjort en viktig presisering.

– Ikke bruk ordet støttefunksjon, alle arbeidsoppgavene vi snakker om er kjerneoppgaver, sa Skoghaug, alle oppgaver er like viktige nettopp derfor er alt arbeid kjerneoppgaver, gjentok hun.

Fagforbundet er den beste organisasjonen til å være med å forme framtidas sykehus, og til å forme hverdagen for nye yrkesgrupper.

– Vi skal stå på for de medlemmene vi har, og vi skal organisere de nye som kommer, fastslo Sissel M Skoghaug.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?