Til hovedinnhold

Trygghet i hverdagen uavhengig av hvor du bor.

Uttalelse fra Fagforbundets ambulansekonferanse på Storefjell.

27.03.2018 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 27.03.2018

Fagforbundets konferanse for ambulanse og AMK på Storefjell høyfjellshotell 5. til 7. mars 2018 reagerer på en stadig svekket beredskap når det gjelder akuttmedisinske tjenester.

Konferansen reagerer på at det akuttmedisinsk tilbud ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert, avstanden til riktig sykehus øker. Samhandlingsreformen gir økte behov for ambulansetjenester mellom kommune og sykehus. I denne situasjonen reduseres ambulanseressursene. Spesielt i utkantene øker responstiden og viktige minutter går tapt på grunn av vesentlig lengre kjøretid.

 Det er godt dokumentert at tidlig og god akuttmedisin kan redde liv og forebygge senskader. Vi er istand til å  beregne kvalitetsjusterte leveår når akuttmedisinske tjenesters ressurser endres, og det er det dette handler om.

Befolkningens opplevelse av utrygghet er reell. Denne kan vi ikke overprøve. Ambulansetjenesten handler om trygghet i hverdagen. At man vet at man kan bli tatt hånd om av en god kvalitativ tjeneste når ulykken er ute eller man er i en situasjon som fødende, er for alle av oss viktig. Det skal ikke være bostedsadresse og økonomi som skal være avgjørende for om du mottar et livsreddende tilbud eller ikke.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?