Til hovedinnhold

Faggrupper i yrkesseksjon helse og sosial

For å ivareta våre medlemmer og yrkesgrupper best mulig har yrkesseksjonen opprettet faggrupper. Faggruppene består av yrkesaktive medlemmer og fungerer rådgivende overfor seksjonen. I tillegg initierer de relevante saker ovenfor styremedlemmene og administrasjonen. Målsetningen er å få et godt grunnlag for den yrkesfaglige satsingen.

04.05.2018 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 21.01.2021

Faggruppe for barnevern:

Leder: 
Kjell Arne Lie 

Kontaktperson i styret: 
Kurt Rønning

 

Faggruppe for helsefagarbeidere:

Leder: 
Margrete Eintveit

Kontaktperson i styret: 
Sissel-Anne Clausen

 

Faggruppe for helsesekretærer:

Leder:
Hege Hansen

Kontaktperson i styret: 
Merethe Krogstad Hoel

 

Faggruppe for NAV:

Leder: 
Arne Hernes 

Kontaktperson i styret: 
Mette Asmyhr (Yrkesseksjon Kontor og Adminstrasjon)

 

Faggruppe for ernæringsfag:

Leder:
Erlend Eliassen

Kontaktperson i styret: 
Karianne Steen Solheim

 

Faggruppe for ledere i helse og sosial:

Leder:
Hilde Maria Thorstensen Rosvold

Kontaktperson i styret: 
Iren Luther

 

Faggruppe for prehospitale tjenester:

Leder:
Line Ernestussen

Kontaktperson i styret: 
Kurt Rønning

 

Faggruppe for psykisk helse og avhengighet:

Leder:
Ikke valgt

Kontaktperson i styret: 
Kurt Rønning

Faggruppe for sykepleiere:

Leder: 
Anne Mabel Nybakk

Kontaktperson i styret: 
Iren Luther

 

Faggruppe for yrkesfaglærere:

Leder:
Olaug Finsrud

Kontaktperson i styret: 
Helge Sporsheim

 

Faggruppe for portører:

Leder:
Lasse Haugland

Kontaktperson i styret: 
Helge Sporsheim

 

Faggruppe for barsel- og barnepleiere:

Leder:
Sonja Johanessen Waagaard

Kontaktperson i styret: 
Iren Luther

 

Faggruppe for jordmødre:

Leder:
Annett Michelsen

Kontaktperson i styret: 
Iren Luther

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?