Til hovedinnhold

For ansatte som får lenger reisetid enn definert dagpendleravstand, vil det bli tilrettelagt for pendlerbolig? Kan man selv velge hvor man vil overflyttes?

16.01.2020
Sist oppdatert: 16.01.2020

Det vil ikke automatisk bli tilrettelagt for pendlerbolig. Eventuelle økonomiske vilkår ved endret tjenestested defineres gjennom særavtalene gjeldende for dette avtaleområdet.

Man kan ikke selv velge hvor man skal overflyttes. Nytt tjenestested og hvor de ulike oppgavene skal utføres er definert av Skatteetaten. Man bør allikevel oppgi dette i kartleggingen hvis det er relevant og om flere ulike tjenestesteder er aktuelle.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?