Til hovedinnhold

Dersom man ikke ønsker å overføres grunnet «vesentlig ulempe», vil det bli overført omstillingsmidler til kommunen?

16.01.2020
Sist oppdatert: 16.01.2020

Det er ikke lagt opp til omstillingsmidler til kommunene. Bruk av omstillingsvirkemidler fra staten vil være aktuelt dersom ansatte, som følge av innplasseringen, får økt belastning ved vesentlig lengre og mer kostbar reisevei til nytt kontorsted. Det vil også være aktuelt der ansatte får videreført sin stilling ved et kontor utenfor dagpendleravstand. Endringene må være generert av arbeidsgivers behov og ikke være et resultat av at den ansatte selv ønsker å bytte kontorsted. Dagpendleravstand beregnes ut fra en reise på inntil 1,5 timer en vei, til sammen 3 timer per dag, fra hjem til nytt kontorsted. Ved beregning av reisetid tas det utgangspunkt i bruk av offentlig kommunikasjon. I situasjoner der bruk av bil gir vesentlig kortere reisetid kan den ansatte få tillatelse til bruk av bil. Ingen ansatte har krav på bestemte virkemidler eller tiltak. Det er Skatteetaten som arbeidsgiver som avgjør hvilke virkemidler eller tiltak som tilbys/gis den ansatte etter en individuell vurdering av den enkeltes søknad.

Som utgangspunkt tas virkemidlene i bruk fra 1. juni 2020 og har en varighet på maksimalt to år fra beslutning om bruk av virkemidler for den enkelte ansatte. Det skilles på tre grupperinger:

  • Virkemidler for ansatte som kan nå nytt kontorsted ved dagpendling
  • Virkemidler for ansatte som velger å ukependle
  • Virkemidler for ansatte som velger å flytte I tillegg åpnes det for bruk av omstillingsvirkemidler for å kunne håndtere særskilte tilfeller.

En nærmere beskrivelse av innholdet i de aktuelle virkemidlene er inntatt i dokument, Veileder for overføringsprosessen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?