Til hovedinnhold

Blir det overgangsordninger, for eksempel slik at en kan arbeide fra nåværende kontorsted, men tilhøre et annet kontor?

16.01.2020
Sist oppdatert: 16.01.2020

Det legges til grunn at overføringen medfører skifte av kontorsted. Overgangsordninger, som midlertidig alternativt kontorsted, må i så fall søkes om og avgjøres av ny arbeidsgiver, som er Skatteetaten. Det må legges til grunn at dette må være særskilt begrunnet og etter ny arbeidsgivers vurdering ikke medføre ulempe i organisering og utførelsen av arbeidet. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?