Til hovedinnhold

Får ansatte som skal overføres tildelt arbeidssted etter kompetanse eller reiseavstand?

16.01.2020
Sist oppdatert: 16.01.2020

Utgangspunktet for innplassering er hvor den enkeltes oppgaver er videreført. Geografisk nærhet og hvilke oppgaver skattekontorene skal ha er altså sentrale faktorer for innplassering.

Det er viktig at du i kartleggingen får frem hvor du helst vil bli innplassert, som vurderes med utgangspunkt i fordeling av arbeidsoppgaver, tjenestested og lokasjon samt arbeidsgivers styringsrett.

Det er Skatteetaten som har ansvaret for innplasseringsprosessen. Ved behov vil det være dialog mellom Skatteetaten og den enkelte kommune underveis i prosessen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?