Til hovedinnhold

Hva betyr ekstraordinære sluttpakker? Vil dette i så fall være relevant i denne prosessen?

16.01.2020
Sist oppdatert: 16.01.2020

Sluttpakker benyttes gjerne ved nedbemanninger. Sluttpakker anses ikke som særlig relevant i dette tilfellet, da ansettelsesforholdet for de som jobber med skatteoppkreving (avhengig av omfang) enten vil holde fram i kommunene eller overføres til staten (virksomhetsoverdragelsen). I henhold til Finansdepartementets brev á 7.10.19 til berørte parter legges det til grunn av Skatteetaten vil tilby annen passende stilling til de tidligere kommunalt ansatte som er berørt av bortfall av arbeidsoppgaver hos ny arbeidsgiver.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?