Til hovedinnhold

Kan ansatte reservere seg mot overføringen og ha krav på stilling i kommunen de i dag jobber i?

16.01.2020
Sist oppdatert: 16.01.2020

Kommunalt ansatte som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen har en reservasjonsrett som innebærer at de kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver (dvs. Skatteetaten). Dette følger av aml § 16-3. Hvis en ansatt benytter seg av sin reservasjonsrett uten at det foreligger valgrett, medfører det at arbeidsforholdet i kommunen avsluttes på overdragelsestidspunktet. Unntaksvis kan en ansatt påberope seg en valgrett. Valgrett innebærer at den ansatte kan kreve at arbeidsforholdet fortsetter hos opprinnelig arbeidsgiver (dvs. i kommunen). Valgretten er ulovfestet og forankret i rettspraksis gjennom flere rettsavgjørelser). Det er en forutsetning at overføringen fører til "ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon", og må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Det er naturlig at vurderingene av om en valgrett foreligger i en konkret sak drøftes mellom kommunen og den enkelte ansatte, og eventuelt tillitsvalgte.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?