Til hovedinnhold

Påvirker overføringen de ansatte negativt når det gjelder pensjon?

16.01.2020
Sist oppdatert: 16.01.2020

For ansatte med flere etterfølgende ansettelsesforhold hos offentlige arbeidsgivere, blir de opptjente rettigheter til alders-, uføre- og etterlattepensjon fra tidligere arbeidsgivere ivaretatt gjennom Overføringsavtalen. Overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse (SPK) og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, herunder alle leverandører av pensjon til kommunene. Tilslutning til overføringsavtalen innebærer at all opptjening av pensjon i ordninger tilsluttet overføringsavtalen blir overført til den siste og utbetalende pensjonsordning ved pensjonering. Ansatte som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger får dermed pensjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning.

Ansatte i kommunene (med unntak av undervisningspersonell og sykepleiere) har pensjonsordning enten etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen i KS-området eller i pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Ved en overføring av ansatte fra kommunene til Staten blir de omfattet av SPK. Overføringsavtalen sikrer da at de ansattes opparbeidede rettigheter til pensjon fra deres tidligere arbeidsforhold i kommunen blir videreført hos SPK. Overføringsavtalen gjelder også for AFP fra fylte 65 år.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?