Til hovedinnhold

Hva skjer med AFP for oss mellom 62 og 64 år?

13.03.2020
Sist oppdatert: 13.03.2020

I utredningen fra 2014 står det at "overføringsavtalen gjelder for AFP 65-67 år, men ikke for AFP 62-64 år." Hva betyr det for oss mellom 62 og 64 år?

Dere som overføres fra kommunene vil bli innmeldt i Statens pensjonskasse (SPK) fra 1. juni og vil fra den dato være omfattet av de pensjonsytelsene som gjelder for statsansatte. Dere vil ta med dere opptjeningstiden fra den kommunale pensjonsordningen dere har i dag over til SPK.

  • Dere som er født i 1962 eller tidligere får rettigheter til AFP i samsvar med tariffavtale i staten. Medlemskap i kommunale pensjonsordninger teller med i vurderingen av om vilkår for AFP er oppfylt. Merk at det er ulike regler i stat og kommune når det gjelder AFP kombinert med inntekt fra privat sektor og AFP kombinert med delvis uførepensjon.
  • Dere som er født i 1963 eller senere vil bli omfattet av ny offentlig AFP for offentlig ansatte. Denne ordningen skal utformes etter mønster i privat sektor. Ny offentlig AFP er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for AFP. Se spk.no for mer informasjon.

Vi anbefaler alle som har spørsmål om egen AFP, eller spørsmål relatert til pensjon, uføre etc om å ta kontakt med dagens kommunale pensjonsforvalter for individuell rådgivning (beregninger), eller SPK for generell rådgivning. Etter 1. juni vil SPK ha individuelle data og kan gi individuelle svar, beregninger og råd. Se også spk.no.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?