Til hovedinnhold

Hvordan blir vi som er en del av virksomhetsoverdragelsen ivaretatt i lønnsoppgjøret 2020?

13.03.2020
Sist oppdatert: 13.03.2020

For KS-området,

Det vises til anbefaling fra samarbeidsutvalget per 13.03:

- For å sikre en lønnsutvikling for ansatte som overføres til Skatteetaten henstilles det til, så langt det er praktisk mulig, å gjennomføre lokale forhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 før 1.6.202.

- Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, har de lokale parter fortsatt et felles ansvar for å ivareta de berørte medlemmers/ansattes lønnsutvikling der forhandlingene skjer etter virksomhetsoverdragelsen pr. 1.6.

- Skatteetaten får informasjon om ny lønn og virkningstidspunkt så snart dette er klart.

For Oslo kommune,

Anbefaling fra samarbeidsutvalget:

- Ved eventuelle lokale forhandlinger søker de sentrale parter i tariffoppgjøret å finne løsninger som ivaretar kommunalt ansatte som overføres til Skatteetaten 01.06.2020.

- Skatteetaten får informasjon om ny lønn og virkningstidspunkt så snart dette er klart.

For ytterligere informasjon se oppdatert versjon av veilderen:

https://www.skatteetaten.no/globalassets/skatteoppkrever/veileder-samarbeidsutvalget-skatteoppkrever2020.pdf

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?