Til hovedinnhold

Omtale av nye hudpleiebøker

Nye og oppdaterte bøker i hudpleiefaget har lenge vært etterlyst. Nå har det endelig kommet tre nye, flotte bøker til bruk i videregående skole. Dette er gode nyheter for alle som er interessert i hudpleie!

08.09.2017 av NKHF i Fagforbundet
Sist oppdatert: 21.10.2019

NKHF i Fagforbundet deltok på et møte for alle de nordiske hudpleieforbundene på Island i august. Målet med møtet var å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene. Det var med stolthet at NKHF i Fagforbundet da kunne fortelle at vi i Norge har fått helt nye hudpleiebøker. Dette ble positivt mottatt av de andre forbundene, som også er opptatt av god kvalitet i hudpleieutdanningen.

De nye bøkene dekker målkravene i norsk læreplan for hudpleiefaget i videregående skole, og er skrevet på en slik måte at de også er relevante for andre som ønsker kunnskap om hudpleie.

Fagopplæringen i hudpleie er både omfattende og krevende, og skal dekke mange områder innen skjønnhetspleie. De tre bøkene er delt inn i fagområdene kommunikasjon og profesjon, samt dermatologi og behandlinger.

NKHF i Fagforbundet har tatt en nærmere titt på de nye fagbøkene.

Kommunikasjon og profesjon:

Denne boken er absolutt relevant for alle som jobber innen skjønnhetsbransjen. Boken omhandler klientbehandling, der man jobber tett på personer som forventer tillit, konfidensialitet og trygghet. Den tar i tillegg for seg forventningene om at hudpleie også er et serviceyrke, med tilhørende salgsvirksomhet og kundeveiledning. Boken beskriver profesjonsmulighetene for hudpleieyrket, og de praktiske sidene ved å etablere en virksomhet innen hudpleie for den enkelte yrkesutøver. I denne sammenheng savner NKHF i Fagforbundet et klart skille mellom etablering av selskapsformene AS og enkeltpersonforetak, da sistnevnte kan erstatte vanlig ansettelsesform mellom arbeidsgiver og arbeidstager med arbeidsavtaler eller leiekontrakter mellom oppdragsgiver og oppdragstager.

Hudpleie - Dermatologi og behandlinger 1:

Denne boken fungerer godt som en breddeinnføring om kroppens største organ; huden. Den er derfor relevant for alle som ønsker fagkunnskap om hvordan og hva som påvirker huden vår utfra indre og ytre faktorer. Det som kan oppfattes som nytt og aktuelt er omtalen av hudanalyse, der det vektlegges å differensiere mellom hudtyper og hudtilstander. Dette er en spennende vinkling innen faglitteraturen, som i internasjonal hudpleiesammenheng fortsatt kan henge etter i utviklingen av terminologibruken for den klassiske hudanalysen. Det er lett å glemme at boken skal gi en innføring i fagområdet om huden, og vil ikke kunne tilfredsstille dybdekunnskap om hvert enkeltemne. Likevel vil leseren få en grundig plattform for å kunne søke videre kunnskap i annen litteratur. Men i første omgang må leseren få kjennskap til de ulike tema, og det er imponerende hvor mye boken omfatter og inkluderer av emner som er relevant for hudpleiefaget.   

Hudpleie - Dermatologi og behandlinger 2:

Denne boken fungerer også godt som en breddeinnføring om hudpleiebehandlinger fra topp til tå. Den er derfor relevant for alle som ønsker breddekompetanse, men også for den som ønsker å se sitt spesialfelt i en helhetssammenheng for hudpleiefaget. Det kan være at du som yrkesutøver ønsker å velge bort pedikyr, eller spesialisere deg i fot-terapi. En grunnutdanning skal derfor bidra med et mangfold av mulighetene innen yrket. Kapitlene er godt fordelt mellom de ulike behandlingsformene som omfatter hele kroppen vår. Boken avslutter med det mange oppfatter som det mest kvalifiserende faget for hudpleie; kosmetisk kjemi, ettersom enhver behandling vil kreve bruk av kjemiske produkter. Grunnleggende innføring i dette temaet er derfor relevant for både de teoretiske og praktiske sidene ved hudpleiefaget. Dette kapittelet anbefales for alle som ønsker mer forståelse av produktenes sammensetninger og virkninger.

Vi har mottatt flere tilbakemeldinger om bøkene fra våre samarbeidspartnere i skolen, og det vi hadde ønsket oss er et ordregister (index) bakerst i bøkene.

Til slutt vil vi legge til at selv om disse bøkene er ment for de som skal utdanne seg til yrket, mener vi at de også hører hjemme hos alle som jobber med hudpleie innen skjønnhetsbransjen. Vi oppfordrer deg til å teste deg selv gjennom de oppsummerende oppgavene i hvert kapittel. Bøkene gir en glimrende anledning til å erverve, oppdatere eller repetere kunnskap om hudpleie. Alle som skal utdanne seg innen hudpleiefaget eller som allerede jobber innen hudpleie kan med glede utforske bøkene og oppleve stolthet over hudpleieyrket i Norge. NKHF i Fagforbundet ønsker bøkene velkommen til Norges, og Nordens, hudpleiebransje.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?