Til hovedinnhold

Apotekteknikere med yrkesfaglige utfordringer

Tariffavtale med Apotek 1 i Molde

Tariffavtale med Apotek 1 i Molde (Foto: Per Flakstad)

11. juni hadde Seksjon helse og sosial besøk av to apotekteknikere fra Apotek 1 Roseby i Molde.

17.06.2014 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 17.06.2014

 

Apotekteknikere fra private apoteker er på vei inn i Fagforbundet. Vi har nå fått tariffavtale med Apotek 1 i Molde. Av den grunn ønsker forbundet å gi et yrkesfaglig tilbud til yrkesgruppen. 11. juni var Marit Kristin Hjellset og Piratheepa Varatharajah på Oslo besøk.

Apotekteknikere er den største arbeidsgruppen i apotekene. Her møter de kundene med informasjon, reseptekspedisjon og varebehandling. Det er ingenting som tyder på at apotekteknikernes arbeidsoppgaver blir mindre. Samhandlingsreformen og utvidede tjenesteområder, som apotekstyrt legemiddellager i sykehus, prøvetaking og IKT vil gi apotekansatte et bredere arbeidsområde.

Demografisk utvikling, antatt økonomisk vekst og utvikling er faktorer som vil spille inn i forhold til behovet for ansatte i apotekene. En vesentlig utfordring blir å sørge for nødvendig rekruttering.

Med bakgrunn i utfordringene blir kompetanseutvikling og kompetansetilbud viktig. Det er levert en rapport om revisjon av apotekteknikerutdanning som vil bidra til å rette utdanningen mer inn i forhold til utviklingstrenden. I møte med forbundet ble det pekt på at utdanning er blant de mest sentrale yrkesfaglige områdene det ønskes innsats på. Det ble vist til to konkrete områder som både vil kunne bidra til økt rekruttering og økt kvalitet på tjenestene. En bedre mulighet til overgang fra apotektekniker til reseptar. Her er det viktig at realkompetanse blir gitt uttelling. Annen videreutdanning gis formell kompetanse. Ansatte gis i dag mulighet til mange faglige kurs og oppdateringer. Noe av dette bør ses på om ikke kan samles i en fagskoleutdanning.

Det vil nå bli opprette en egen hjemmeside for apotekansatte i Fagforbundet. Her har vi som mål å kunne gi oppdatert yrkesfaglig informasjon.

 

    

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?