Til hovedinnhold

Regjeringen raserer tidligpensjon for dem som trenger det mest

Det finnes fortsatt mange yrker som er fysisk og psykisk tunge, hvor de ansatte har behov for tidligpensjon.

Det finnes fortsatt mange yrker som er fysisk og psykisk tunge, hvor de ansatte har behov for tidligpensjon. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Fagforbundet mener det er hjerterått at regjeringa slår hånda av dem med de mest krevende yrkene. Det gjorde de ved å legge fram et så dårlig forslag til regler for særaldersgrenser at det ble sammenbrudd i forhandlingene, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

13.02.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 14.02.2020

– Særaldersgrensene er viktige. Dette er yrker som er så krevende at de aller fleste ikke klarer å stå i dem helt fram til pensjonsalderen. Dette gjelder for eksempel de som tar seg av sjuke og eldre, som har tøffe renholdsjobber eller som jobber med samfunnssikkerhet. Det er hjerterått at disse skal få en så dårlig pensjon, sier Mette Nord.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Vi har fortsatt en god pensjonsordning i offentlig sektor, som sikrer de aller fleste muligheten til å gå av med en bra pensjon. Bruddet i forhandlingene om nye regler for de med særaldersgrense påvirker ikke pensjonsordningen i det store og hele, men gjør det vanskeligere for yngre årskull å gå av tidlig.

Avtalebrudd

– Regjeringa har brutt avtalen av 3. mars 2018, om å videreføre særaldersgrenser, og sørge for at de som får det skal ikke komme urimelig ut. Pensjonen skulle være på et nivå som du kan leve av, sier hun.

Det betyr at dagens regler for særaldersgrenser består, men levealdersjustert. I avtalen om ny pensjon er alle som hadde mindre enn ti år til særaldersgrensa sikret særalderspensjon etter dagens regler. For mange vil få opptjeningsår i folketrygden, gjøre at samlet pensjon blir lav fra man tar ut alderpensjon ved 67 år. De som er født i 1962 eller tidligere får pensjon etter dagens regler.

Krevde det dobbelte

Regjeringen har i virkeligheten lagt opp til en rasering av særaldersgrensene, mener Fagforbundet. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har sagt at en person født i 1963 og som har særaldersgrense ville fått 400 000 mer med regjeringens siste tilbud.

Fra arbeidstakersiden var kravet en tidligpensjon som ville sikre de med særaldersgrense en pensjon omtrent på samme nivå som de med aldersgrense 70 år som gikk av ved 67. Det var dessuten et krav om en fleksibel ordning som kunne gjøre at også yngre personer kunne gå av med en anstendig pensjon tidligere enn andre. Derfor var kravet fra arbeidstakerne omtrent det dobbelte av statsrådens eksempel og hadde mekanismer som ville gitt en mulighet for å gå av tidligere, også for de som er født i for eksempel 1983.

 – Vi er redde for at flere støtes ut, at færre rekrutteres inn til yrker hvor vi fra før sliter med å få nok folk og at flere går til andre yrker med lavere belastning. Det er en kjempeutfordring for rekrutteringa til de tøffe yrkene hvis dette blir stående som resultat. Vi går gjerne tilbake til forhandlingsbordet, men ikke uten at regjeringen viser reell vilje til å finne løsninger som gir folk en pensjon man kan leve av, avslutter Mette Nord.

Les mer: Sammenbrudd i forhandlingene om særaldersgrenser


Fagforbundet
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?