Til hovedinnhold

- Regjeringa undergraver pensjonsavtale for arbeidstakere med særaldersgrense

Brannfolk med både utrykning og røykdykking er blant yrkesgruppene med særaldersgrense.

Brannfolk med både utrykning og røykdykking er blant yrkesgruppene med særaldersgrense. (Foto: Jan Lillehamre)

Regjeringa vil endre reglene slik at det ikke lenger er plikt å gå av ved oppnådd særaldersgrense. LO går imot endringene. – Det kan gå på sikkerheten løs, sier 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

18.06.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.06.2020

Det var i februar i år at det ble brudd i forhandlingene om særaldersgrensene mellom regjeringen og arbeidslivets parter. LO sa da nei til regjeringens forslag, fordi det ville innebære at særaldersgrensene over tid i praksis ville bli avviklet.

Nå vil regjeringen ensidig endre reglene slik at arbeidstakere med særaldersgrense ikke lenger har en plikt til å gå av når aldersgrensen er nådd. Det reagerer LO på.


Fagforbundet

– Jeg vil understreke at særaldersgrensene er begrunnet i samfunnssikkerhet, sikkerhet på jobb, helse eller andre viktige forhold. Det er ikke bare er en rettighet for den enkelte til å kunne gå av når helsa ikke er god nok – det handler også om at de som er i arbeid i krevende yrker skal vite at deres kollegaer kan yte 100 prosent. Ved å fortsette å jobbe ut over aldersgrensen kan kollegaenes liv og helse settes på spill i mange yrker, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Vil endre reglene

Det var hun som ledet LOs og LO-forbundenes delegasjon under forhandlingene med regjeringen i vinter. Hessen Følsvik reagerer skarpt på at regjeringen nå går utenom forhandlingene med arbeidslivets parter, og vil endre reglene ensidig:
– Det er veldig uryddig å plukke ut ett og ett element og endre det ensidig. Offentlig ansatte med særaldersgrenser fortjener mer respektfull behandling, sier hun.

LO-nestlederen peker på at de forslagene regjeringen har lagt på bordet om regler for særaldersgrenser er så dårlige at veldig mange ikke vil ha noen realistisk mulighet til å gå av på aldersgrensen. Det betyr i realiteten at mange vil bli tvunget til å bli stående i arbeidet lenger enn aldersgrensen tilsier, og lenger enn det som anses forsvarlig. Det er veldig uryddig å da fjerne plikten til å gå av, så lenge man ikke har lykkes med å bli enige om nye regler for tidligpensjonering, mener hun.


Peggy Hessen Følsvik peker på at regjeringen selv har vedgått at det fortsatt vil være yrkesgrupper med behov for særaldersgrenser. 3. mars 2018 undertegnet partene avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Der står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

Kan bli oppsagt på slutten av arbeidslivet

Det ble også fastslått at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser ikke skal komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.
– For de med aldersgrense 65 er det et vesentlig større problem at folk i disse tunge yrkene sliter med å stå i jobb fram til aldersgrensa uten å bli uføre, enn at noen har krefter og helse til å fortsette å jobbe. Dette blir å imøtekomme et ønske fra noen få, på bekostning av svært mange andre, sier LO-nestlederen, som peker på at konsekvensen kan bli at mange arbeidsgivere i offentlig sektor vil velge å gå rettens vei for å få sagt opp arbeidstakere som har rett til å stå i stillingen, men som har for dårlig helse til å utføre jobben på en sikker måte. Det mener hun vil føre til mange triste skjebner:
– Det er verken i arbeidstakers eller arbeidsgivers interesse om dette ender med mange oppsigelsessaker for arbeidstakere i slutten av yrkeskarrieren, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?