Til hovedinnhold

Kjemper om rettferdig pensjon i kultursektoren

Leder for Fagforbundet Teater og Scene, Henriette Jevnaker, vil ha en mer rettferdig pensjon for kvinnene som jobber innenfor scenekunsten.

Leder for Fagforbundet Teater og Scene, Henriette Jevnaker, vil ha en mer rettferdig pensjon for kvinnene som jobber innenfor scenekunsten. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Atter en gang går de ansatte i opera og teater på barrikadene for å få en pensjonsordning som er like god for kvinner som for menn. - Det burde vært en selvfølge, sier leder i Fagforbundet Teater og scene, Henriette Jevnaker.

13.10.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 13.10.2020

Striden om pensjonsordning i opera og teater er gammel. Allerede i 2013 ble arbeidstakerorganisasjonene bedt om å være med på et arbeid for å finne en ny pensjonsordning som skulle være lettere å bære økonomisk for institusjonene. Arbeidstakerne sa ja, og arbeidet var i gang.

Enige i prinsippet, men ikke i praksis

I 2016 toppet konflikten seg. Alle var enige om behovet for en ny pensjonsordning. Man var også enige om at en ny ordning skulle gi pensjon livet ut og gi like høy pensjon for kvinner som for menn. Striden stod om man skulle velge innskuddspensjon eller den forholdsvis nye ordningen, kalt hybridpensjon.

– I privat sektor er det bare hybridpensjonen som kan sikre en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, derfor var valget enkelt for oss den gang og er det nå, forteller fagforeningsleder Henriette Jevnaker.

I 2016 ble partene enige om en midlertidig ordning for å unngå streik, og dermed ligger den samme konflikten på forhandlernes bord atter en gang.

Mye penger i potten

– Det er ikke vekslepenger det forhandles om. Siden kvinner i gjennomsnitt lever lengre enn menn gir kvinner gjennomsnittlig 385 000 kroner mindre i pensjon enn menn, forteller Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag i avisa Dagbladet. 

Fuglevaag forteller at hybridpensjonsløsningen er svært lik ny offentlig tjenestepensjon, bare med den forskjellen at arbeidsgiver betaler en litt høyere premie i hybriden for å dekke opp for at kvinnene lever lenger. I offentlig pensjon jevnes dette ut.

Krevende forhandlinger

– Vi skjønner ikke helt hvorfor det skal være så vanskelig å bli enige, så lenge vi er enige om hvilke kvaliteter ordningen skal ha og det bare finnes en ordning i privat sektor som oppfyller dette kravet, sier Kai Nygård i Fagforbundets forhandlingsavdeling. Han forteller også at oppgjøret nå skal løftes opp til sentrale parter i Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter. Lykkes man ikke der heller, vil oppgjøret gå til mekling.

Les Dagbladet-sak fra 23.09: Strid om ny pensjonsordning (gjengitt med tillatelse)

Eksempel på forskjell mellom hybrid- og innskuddspensjon

(Faksimile fra Dagbladet 23.09.20)

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?